Ett inställt föredrag är också ett föredrag

Före jul så fick Carina en inbjudan till att tala om näringslivets arbete med jämställdhet, en inbjudan som på grund av mina kollegors andra åtaganden landade på mitt bord. Jag hade precis börjat komma in i processen för att mentalt förbereda mig för att som 34 årig kille berätta för ett förmodat större gäng kvinnliga jämställdhetsintresserade om hur vi på Folksam använder vårt inflytande i näringslivet till att driva jämställdhetsfrågor.  Vissa delar kom lätt, de grundläggande förutsättningarna för vårt arbete med påverkan genom rapporter och undersökningar, via direkta möten och bolagsstämmor. Andra delar skulle jag och Carina gå igenom tillsammans, allt för att jag skulle bli en bra föredragshållare och de åhörare som lämnat helgens andra åtaganden skulle få något matnyttigt för sina umbäranden.

Tyvärr ställdes föredraget in. För få anmälda gjorde att jag aldrig fick berätta om det arbete som Carina och Emilie redan har gjort, om hur Folksam använder sina investerade kronor för att driva frågan om rättvisa mellan könen och hur näringslivet i dag faktiskt ser ut. Däremot fick det mig på banan, det fick mig att mentalt börja förbereda mig att tala inför en grupp engagerade i ett ämne som jag inte talat tidigare och det fick mig att inse vilken skillnad det är att vara man och att vara kvinna i näringslivet men också att vi är mer lika än olika, jag är nämligen övertygad om att mina känslor för föredraget hade varit samma hos en kvinna; nervositeten inför, besvikelsen att det blev inställt, förvåningen över hur det egentligen ser ut i näringslivet i dag.

Så där någonstans också likheten mellan mig och Ulf Lundell som påstått att en inställd spelning också är en spelning.*

*Det är dock något oklart vad Ulf egentligen menade med det påståendet. Jag menar att i alla fall att även ett inställt föredrag är en nyttig erfarenhet.