Bonus, snart i var mans plånbok

2892058635_da341cba5fÅsikterna om bankernas bonussytem är många. De flesta ser framför sig en redan högavlönad bankdirektör som ovanpå sin ordinarie miljonlön får några extra nollor på sitt konto.  Det är dock vanligare med rörlig lön eller bonus än vad man tror. De flesta avtal om bonus- eller vinstdelningssystem finns inom industrin. Det finns uppskattningsvis rörlig lön, som skulle kunna betecknas som bonus, i 40-50 procent av industriföretagen i Sverige. Det innebär att det kan det röra sig om  mer än tio procent av löntagarna som får bonus.

Dessa bonussystem baseras på t ex företagens vinster, på kvalitet eller produktionsmål och betalas ut på många olika sätt. Det är vanligt att man kopplar ihop företagets och individens resultat. Vanligtvis handlar det om från några procent till upp till 10 procent av lönen eller max en månadslön. En annan vanlig grupp som får bonus är säljare men då kallas det oftast för provision.

En grupp som sällan har en resultatbaserad lön är de offentliganställda. Detta innebär att det är betydligt fler män än kvinnor som får bonus.

Från fackligt håll har man inte haft så mycket emot denna typ av ”extralön” i vart fall inte så länge hotar att urholka den fasta grundlönen.

Det behöver inte vara konstigare än att den anställde gör en god arbetsinsats och får extra betalt för denna  medan arbetsgivaren inte behöver binda upp sig för en hög summa om det går dåligt för företaget. Den rörliga lönen blir olika beroende på hur pass bra individen har varit på att nå de uppsatta målen och samtidigt får arbetsgivaren en möjlighet att styra beteenden mot de mål som företaget har. (Hur vettiga  företagens mål är en annan historia)

Trixet ligger i att konstruera systemen så att de blir funktionella och så att de kan anpassas till förändringar i omvärlden. Endast pengar gör dock ingen lycklig och en förutsende arbetsgivae gör klokt i att inte endast förlita sig på rörlig lön som verktyg för att styra ett företag. Bonus kan aldrig ersätta ledarskap.