No More Executive Bonuses!

En av mina gamla husgudar Henry Mintzberg skrev en spännande artikel i Wall Street Journal för inte så länge sen.  Han hävdar där att problemet med bonusbaserad ersättning till näringslivets chefer är inte att de är dåligt konstruerade. Problemet är istället att de finns överhuvudtaget. Han menar att ersättningssystemen har korrumperat hela företagsvärlden.

  1. De spelar med aktieägarnas pengar för egen vinnings skull
  2. De tjänar storkovan, inte när de lyckas utan när det ser ut som de lyckats. När aktiepriset går upp kickar bonusen in. Företagets verkliga värde vet vi inget om.
  3. De vinner även när de förlorar genom att de då löser ut sina fallskärmar och hystar in avgångsvederlag.
  4. Det får ibland extra betalt bara för att de är med i spelet. Han menar då de extra bonusar som ibland faller ut bara för att två företag har gått samman.
  5. Vissa får bonus bara för att sitta kvar på sin stol, sk “retention bonus”.

Om fler chefer dessa dagar var lika kreativa när de gör sitt jobb,  som de är med att fixa fram sin lön, skulle vi vara i en period med högkonjunktur och inte i kris,  dundrar Henry,

Har han rätt? Jag tycker att det ligger en hel del i hans kritik. Ett företags långsiktigavärde motsvaras inte endast av det finansiella resultat som tar sig uttryck i priset på aktien.  Han har rätt i att ett företag är mer komplext än så. Alltför många stora företag  har idag inte tillgång till verkligt ledarskap.  Men eftersom jag är i grunden optimist så tror jag ändå att vi kan vara på väg in i en era där kvartalsfokuseringen får ge vika för ett mer långsiktigt tänkande. Att det ersätts med ett mer engagerat förhållningssätt. Men för att nå dit måste näringslivets ledare kunna visa att de kan hantera etiska dilemma som bonusar, klimatfrågan och företagets ansvar för hållbarhetsfrågor.  

photo2Henry har i vilket fall sin rekommendation klar:

Well, I have my own recommendation: Scrap the whole thing. Don’t pay any bonuses. Nothing.