The real emerging market

Så här i jultider gräver jag i mina tidningshögar i ett försök att skapa någon slags ordning. Ofta fastnar jag dock i en intressant artikel, så ordningen uteblir. Newsweek från september 2009 skriver exempelvis om “The real emerging market”. Och det är inte Indien eller Kina det handlar om.

Under de närmaste fem åren beräknas kvinnors inkomster öka med fem triljoner dollar, alltså runt 36 triljoner kronor. Totalt sett så tjänar jordens manliga befolkning i dag mer än dubbelt så mycket som den kvinnliga. Men detta gap sägs alltså minska betydligt när inkomstökningarna de närmaste åren till största delen beräknas tillfalla kvinnor. Inkomstökningarna räknat i tillväxt motsvarar mer än två gånger tillväxten i Indien och Kina – tillsammans!

Detta betyder att det är kvinnors pengar som kan driva världens ekonomier framåt. Och det betyder att det är kvinnors shoppingbeslut som kommer att styra utvecklingen. Det är med andra ord världens kvinnor som är den nya marknaden.

Alltihop enligt Boston Consulting Groups räknenissar. Och de får medhåll från Goldman Sachs som i rapporten ”The power of the purse” utnämner kvinnor till framtidens ekonomiska motor.

Faktum är att de senaste decennierna inneburit stora förbättringar för många av världens kvinnor. Allt fler har möjlighet till utbildning, vilket lett till att läskunnigheten numera ligger nära samma nivå för kvinnor som för män. Det var inte länge sedan som 30 procent fler män än kvinnor kunde läsa. Med utbildning kommer också arbete där Newsweek nämner Kina och Vietnam som exempel på länder där i dag 70 procent av kvinnorna har ett arbete.

Att kvinnor i vissa fall börjar tjäna, och i andra tjänar mer, pengar leder enligt forskare till att de genomsnittliga inköpsvanorna förändras. Kvinnor lägger i större utsträckning pengar på sådant som rör hälsa och utbildning. Något som fått Goldman Sachs att förutspå lägre tillväxtkurvor för det som de kallar ”de mer manliga produktkategorierna” alkohol och tobak i jämförelse med tillväxten för mat, hälso- och barnprodukter.

Jag undrar om forskarna har rätt och hur världen i så fall skulle sett ut om det var kvinnorna som tjänade mer än dubbelt så mycket som männen, istället för tvärtom. Det kanske är ett ämne för en roman? Men det får bli en annan gång, för nu måste jag fortsätta sortera i mina högar!