Med en juste karatespark kan man slå världen med häpnad

steven-seagal-c10056290Jag har några kamrater som är riktigt ärkekonservativa. Mig brukar de kalla för “etikbitchen” och vad de kallar vissa andra går inte ens att återge i en anständig blogg. Ett av deras verkligt röda skynken är Anders Borg. Han har av någon anledning lyckats reta upphögerflygeln riktigt ordentligt. Honom kallar de för “Steven Seagal”. Den gångna veckan har de dock varit försiktigt positiva. Det är Borgs uttalande om att avväpna AP-fonderna som  fallit dem på läppen.

Vad var det han sa egentligen Finansminister Anders Borg, om AP-fonderna som ägare?

Om att vara en aktiv ägare

 • Staten bör inte vara en aktiv aktör, vi har ju redan haft en löntagarfondsdebatt
 • Min uppfattning är att AP-fonderna bör vara väldigt försiktiga med att agera som aktiva ägare, de är inte lämpliga som det
 • Jag tycker att de bör vara väldigt återhållsamma. De är inte en lämplig stark ägare av svenska industriföretag eller andra företag
 • Jag är tveksam till om Sveriges pensionärer har gett dem det mandatet. De ska vara pensionsförvaltare och det finns en avvägningmellan att vara det och att vara aktiv ägare. Pensionsförvaltaren ska vårda pensionärernas pengar, den aktive ägaren ska ta ett långsiktigt ansvar för bolaget.”

Om förvaltning

 • Min uppfattning är att de på sikt bör gå mot mer av indexförvaltning och därför inte bör vara aktiva ägare. Sedan är det min uppfattning att de inte heller bör ta en aktiv ägarroll i bolagen
 • De ska vara pensionsförvaltare. Då är det olämpligt att de agerar som dominerande ägare i bolag

Om bonusar

 • Det är en typisk ägarfråga som jag tycker att de ska vara väldigt försiktiga med att ha synpunkter på (Borgs linje är att AP-fonderna inte ska se sig som ”starka” eller ”dominerande” ägare, utan mer inta en passiv linje i frågor om till exempel bonusar)
 •  Då är det tveksamt att förvaltarna tar på sig rollen att ha starka synpunkter på – i det här fallet – att man ska dela ut bonusar i bolag (Fonderna företräder Sveriges pensionärer, och dessa har inte gett dem något mandat om hur bolag ska styras)

 Jag förstår hans uttalande såhär:

 1. Han tycker att AP-fondernas förvaltningsresultat har varit för dåligt.
 2. Han tycker att man skulle kunna spara pengar genom att slå ihop dem till en enda stor fond. Förvaltningsresultatet skulle bli bättre om de höll sig till en ren indexlinje och blev en passiv förvaltare.
 3. En indexförvaltare som är så stor som en enda sammanslagen AP-fond dvs 800 miljarder kronor, skulle bli en hyfsat stor ägare i vissa bolag. Detta är bra för det finansiella resultatet men dåligt eftersom de inte är en aktivförvaltare  utan en passiv förvaltare.
 4. En passiv förvaltare är, enligt Borg en passiv ägare.

Stämmer  då detta ? De närmsta dagarna ska jag försöka gå igenom hans tankekjedja. I morgon ska jag skriva om indexförvaltning kontra aktiv förvaltning. Går det att säga vad som är bäst.

Som bakgrund kan man roa sig med att titta på hur Norska Oljefonden Statens Pensionsfond gör. Yngve Slyngstad, som basar för den har den Norska finansministern Kristin Halvorsens uppdrag att på norska folkets vägnar förbättra världen. Han sa nyligen så här:

Högsta möjliga avkastning hänger med nödvändighet ihop med etik och miljö på lång sikt. Huvuduppgiften för fonden är gi vetvis den finansiella avkastningen, men det finns ingen motsats alls i detta.” Yngve Slyngstad är noga med den etiska förvaltningen, kampen mot barnarbete har som exempel länge varit prioriterad. Och om företagen trots påstötningar inte lever upp till de etiska kraven, röstar fonden med fötterna.  

 Vad är det som gör att norska pensionspengar är bättre lämpade att vara aktiva än svenska? Eller är de så att vi tänker lämna över till Norge att sköta de här frågorna? Fonden uppgår idag till över 3 000 miljarder kronor så det är fullt möjligt att det blir så.