Alla företag är inte miljöbusar

Letar du efter Folksams Klimatindex? Då får du vänta till måndag för då blir det publicerat. Redan nu kan jag dock avslöja någa hig lights:

  • 10 företag står för 91 procent av företagens utsläpp. ( 19,8 miljoner ton koldioxid) Detta visar att inte alla företag är stora utsläppare.
  • Samtliga 10 företag som är stora utsläppare har mål och strategier för minska sina utsläpp och sin energianvändning – och i de flesta fallen är målen tuffare än Sveriges och EU:s klimat- och energimål.
  • Många formulerar sina mål så att de ska uppnås oavsett produktionsökningar – eller som ett företag uttrycker det: om klimatförändringen ska begränsas måste de absoluta utsläppen minska oavsett tillväxten.
  • Samtliga företag räknar upp en låg rad kraftfulla åtgärder som redan genomförs för att nå målen och många redovisar omfattande planer på framtida investeringar.
  • De flesta företagen anser att framtida krav och regleringar för att begränsa klimatförändringen kan innebära affärsrisker – men framför allt lyfter företagen fram vilka möjligheter de ser, både när det gäller större marknadsandelar för befintliga erbjudanden och utvecklingen av nya klimatsmarta produkter och lösningar.

gruvaLångt ifrån alla företag som har stora koldioxidutsläpp vill offentliggöra sina svar i CDP-enkäten. Vissa hänför konkurrensskäl som orsak till detta. Det är dags att införa redovisningsregler för hur företagen ska offentliggöra sina klimatdata. Syftet med offentliga data är det ska kunna utgöra en grund för analys av företagen och att det ligger därför i aktieägarnas intresse transparensnivån är hög. Särskilt viktigt är detta för företag som har en sådan typ av verksamhet som gör att de har stora utsläpp.