Förtroende är bra men kontroll är bättre

Vem är det som ska hysa förtroende för företagen? Ett naturligt svar är ägarna. Att döma av resultatet från årets bolagsstämmor så är det kolossalt stort. Ägarna har varit positiva till i stort sett allt företagen har presterat. Ändå talas det om en förtroendekris?

214233924_8ed81fa52fFörr i världen byggde tilliten mellan männinskor till stor del på släktskap och vänskap. Numera är samhället mycket mer uppluckrat och löst. Tilliten har flyttats från att vara social till att bli mer abstrakt. Vi har myndigheter och institutioner för vår vardaglig trygghet i våra samhällen. Företagen och näringslivet är ett sådant viktigt system. Vi litar på näringslivet för att de är experter som kan saker som vanliga medelsvenssons inte kan så mycket om. Beräkna vinster och risker t ex.  Näringslivfolket har en expertkunskap som är svår att ifrågasätta. Detta gör att trots att vi ibland tvivlar så har vi ändå ett hyfsat stort förtroende för deras expertkunskap.  Förtroende byggs upp av olika delar,

  • trovärdighet ( att vara trovärdig inom området),
  • pålitlighet (att leverera det som utlovats)
  • integritet  & allmännytta ( att inte kunna köpas & att inte endast agera utifrån egennytta)

Förtroendekriser uppstår ofta när någon av dessa delar allvarligt fallerar. Tilliten skadas om man känner att de inte gör sitt arbete rätt.

Jag tror att den långa raden av företagsskandaler som vi har sett de senaste åren har lett till att förtroendet har skadats på grund av att näringslivsföreträdarna i dessa fall har agerat på ett sätt som gjort att de förefaller agera mer utifrån sin egen plånboks välmående än företagens bästa. Egennyttan ser vi både i hög- och lågkonjunktur men det  blir extra påtagligt när krisen uppenbarar att de inte levererar ett bra ekonomiskt resultat. Det handlar inte bara om avundsjuka utan om just förtroende. Att tjäna mycket är ingen skam, inte ens i Sverige, men att agera egoistiskt är det.

Vägen ut ur förtroendekrisen går via integritet och allmännytta. Du kan vara hur duktig och pålitlig som helst men agerar du egoistiskt tappar du förtroendet.

Den hastigt påkomna insikten drabbade mig när jag medverkade på Internrevisorernas dag igår. Där fick jag också lära mig att mitt favo citat “förtroende är bra men kontroll är bättre”  som jag brukar härleda till en juristchef på SEB,  ursprungligen har sagts av Lenin! Det gjorde mig lite betänksam. Vid en närmare kontroll visar det sig att uttalandet bygger på ett ryskt ordspråk “Lita på, men kontrollera också” ( Доверяй, но проверяй – Dowerjai, ingen prowerjai).