2009 är ett ödesår

Jag vill bli arbetslös innan jag går i pension om 20 år. Jag vill helt enkelt att mitt jobb inte ska behövas att jag ska bli överflödig, obsulet och omodern. Jag ska snart förklara varför.

Jag tycker att det är viktigt vi fokuserar på där utsläppsminskning ger störst nytta. DVS bland de största utsläpparna. Det har vi i Folksam gjort i årets Klimatindex. Vi detaljgranskar de största och kommer att öka ägartrycket på dessa därför att vi tror att det är här vi har störst effekt.

Men för att få lite perspektiv så kan vi jämföra de 10 företag vi granskar i årets Klimatindex. De står för ca 9,5 miljarder ton co2. Detta är ca 90 procent av börsföretagens utsläpp.

Idag släpper Vattenfall ut100 miljoner ton koldioxid. Alltså 9 gånger mer. Faktum är att Vattenfall släpper ut mycket mer än all industriell tillverkning i hela landet. Men Vattenfall har en tuff ägare dvs Svenska Folket. Via den representativa demokratin har vi bestämt att CO2 utsläppen ska att halvera CO2-utsläppen per producerad enhet el och värme iegen verksamhet fram till 2030, jämfört med 1990 års nivå. Ett tufft och viktigt mål men vi som ägare hade kanske inte tänkt oss att den här halveringen skulle genomföras genom att kolen fasades ut till förmån för engelsk kärnkraft?

Men åter till de 10 företag som står för 91 procent av utsläppen. För att de politiska beslutsfattarna ska våga fatta de tuffa beslut som krävs, måste näringslivet visa att man är beredd att göra sin del för att klara omställningen till ett klimatsmartare samhälle. Är företagen är beredda? Svaren finns i Folksams Klimat index 2009 som släpps senare i veckan.

Jag förstår att det finns många tycker att de flesta företagen är förberedda på att klimatet kommer att förändras. Man har klarat kriser förr och tillsammans med politikerna kan vi säkert begränsa skadorna. Man sätter upp klimatmål och verkställer helt enkelt och visst är det viktigt att tänka på lönsamheten. Utan industrin stannar Sverige. När det kommer till lönsamhet har pensionssparare och aktieägare samma relegion.

Finanskrisen har varit jobbig men det är ingenting jämfört med vad som kommer att drabba oss om vi inte hindrar Klimatkrisen. Kriser är jobbiga Den som inte vet är modig. Den som vet är rädd.

Vi är vi är inte i mål än. Därför måste vi fortsätta att fokusera på lösningar. Även bland de bästa företagen finns mycket kvar att göra, och många företag har lång väg kvar att gå.

Förhoppningsvis kan de 10 största inspirera fler företag att bli ännu bättre på sitt klimatarbete. Och kanske kan det också sända en signal till politikerna i Köpenhamn – nu är det upp dem att göra sin del. Mod beror framförallt på viljan att vara modig.

 

Det finns affärsmöjligheter i ett förändrat klimat

• Krav och regleringar för att begränsa klimatförändringen ger möjligheter både när det gäller större marknadsandelar för befintliga erbjudanden och utvecklingen av nya klimatsmarta produkter och lösningar.

• Även om en del av skogen blåser bort så ger en höjd temperatur kan öka skogens tillväxt och därigenom förbättra upptaget av koldioxid passar bra ihop med ökad efterfrågan på trä och papper, biobränslen.

• Konsumenter kommer att vilja ha grön el. och energisnåla apparater.

• Behov avalternativ till fysiska transporter, och telekomunikation inte minst i samband med katastrofer av olika slag

• TOM brist på rent vatten kan öka efterfrågan på vattensnåla produkter något som t ex Electrolux har insett. För SKF och Trelleborg ger översvämningsrisker och stigande havsnivåer affärsmöjligheter.

Jag vill bli arbetslös innan jag går i pension om 20 år. Jag vill helt enkelt att mitt jobb inte ska behövas att jag ska bli överflödig, obsulet och omodern. Jag ska snart förklara varför. Jag jobbar som chef för ägarfrågor på Folksam. Folksam har som vision att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle där individen känner trygghet. Därför består mitt jobb till stor del av att på olika sätt försöka påverka våra investeringar att ta ansvar för klimatet. Det behövs nya sätt att tänka för att rätta till de problem det gamla sättet att tänka orsaka,orden kommer från Einstein. År 2009 är ett ödesår för klimatet men också ett ödesår för företagen.