Kraftdirektörer rockar loss

Denna höst håller vi  på Ansvartfullt Ägande på med ett nytt projekt. ‘Som ett led i att fördjupa analysen av energisektorn har vi möten och telefonkonferenser med ett antal stora energibolag. Vi har pratat solenergi med med ingenjörer i LA, Kalifornien, diskuterat biogas med italienare och ifrågasatt målen för alternativ energi  med tyskar. Så småningom kommer det en rapport om energibolagen som syftar till att identifiera och beskriva de delar av energisektorn som kommer efter oljan dvs det som vi fortfarande kallar “alternativ energi”. Gemensamt för de flesta är att man gärna pratar om att man vill vara ledande i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle. Samtidigt är kol-, kärn- och gaskraft mer lönsamt än alternativa energislag.

VattenfallVattenfall är trots sitt börskomplex inte börsnoterat och ingår därför inte i vår studie. Men de finns med som referensbolag , de släpper ju trots allt ut lika mycket växthusgaser som ett mindre industriland.  Ju fler internationella energibolag vi pratar med och djupstuderar desto blekare framstår Vattenfall ur ett miljö/klimatperspektiv. Det finns definitivt ett glapp  mellan Vattenfalls uppdrag att vara föregångare i transformeringen av det svenska energisystemet mot hållbara lösningar och den verksamhet man bedriver i Tyska kolträsket. Stämmer det här med att staten, dvs svenska folket, ska bli storägare av brittisk kärnkraft? Tja, isf lär det bli rock and roll framöver!

Det är förresten Vattenfall van vid (Rock & Roll alltså):

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=mi4gL9HnokA[/youtube]

 

Favorit i repris