Ansvarsfullt Ägande och tokiga hattar

Edward de Bono Six Thinking Hats

Edward de Bono Six Thinking Hats

Det är många ute och cyklar just nu. Först ut är Kristiina Kosunen Eriksson  kommundirektör i Laholm som med sina glada hattar ska få politikerna att tänka bättre (?) .  Allt bygger på Edward de Bonos bok från 1985.  Vit hatt representerar information och fakta. Röd hatt representerar intuition och känslor, vilket inte behöver motiveras. Svart hatt representerar risker, hot och söker hinder som motiveras logiskt. Gul hatt representerar positiva möjligheter som motiveras logiskt. Grön hatt representerar det kreativa, och används för alternativ och nya lösningsförslag. Blå hatt representerar process, eller tänkandet om tänkandet. Till exempel kan man under blå hatt säga att “nu behövs det lite mer grön hatt-tänkande”. Sammanfattar, drar slutsatser och fattar beslut. (Från  Wikipedia.) Åh vad jag hade gett mycket för att få se de två valvikinghatberedningar jag idag har haft sammanträde i ta på sig olika hattar för att få hjälp med att tänka stort och nytt. Men vänta, det finns ju ingen rosa hatt! Typiskt, det var mitt sista hopp när det gäller fler kvinnor i styrelserna.

 Andra cyklisten hittar jag på Erstaviks hemsida. Anledningen till att jag är där är Björn af Kleens uppgörelse med den jordägande klassen, “Jorden de ärvde“. I denna bitvis hysteriskt roliga bok får vi bekanta oss med den svenska motsvarigheten till Bertram Wilberforce Wooster& CO. Det blir som allra roligast när de inblandade von-af:arna glatt begår lustmord på sig själva, helt oombedda. Det hela blir inte heller sämre av den svärta som omger flera av historierna, släktfejder och tragiskt tomma direktörsliv. En av de obehagligaste skildringarna är den del som behandlar Fideikommiss institutet i allmänhet och en viss släkts interna stridigheter i synnerhet. Tänkte därför kolla in lite närmare hur den egendom såg ut som fått en son att vilja vräka sin egen mamma, och hamnade då på nämnda webbsida. Där hittade jag till min förvåning en flik under rubriken Allemansrätt, kallad Vandringsleder och cyckelvägar. What, är alla pengar de lagt ner på att utbilda fideikommissarien bortkastade? Lär de sig inte ens att stava på Lundsberg?

http://afkleen.blogspot.com/