Hemligt möte

34-1Det ska ha varit ett möte om TeliaSonera och deras lönesättning, ett hemligt möte dessutom. Det låter onekligen spännande.  Det ska ha varit de stora ägarna i bolaget som strålat samman. Svenska Staten har 37,7 procent av TeliaSonera och de överraskade big time i våras då man helt sonika satte ner foten och stoppade lönemodellern med rörlig lön eller bonus. Det var nog den största skrällen sedan 2007 när Ericsson fick backning på sitt system. Flera andra ägare blev ilskna.Finska staten blev arg,    Swedbank Robur blev jättearg och allra argast blev Tom von Weyman.

Hur hög aggressions nivån var på det hemliga mötet framgår inte. Folksam hade inte fått någon inbjudan. Men vad sjutton Folksam är ju bara den åttonde största ägaren.  Dessutom reserverade vi oss inte,  till skillnad mot de flesta institutionerna,  mot det förslag Svenska staten lade fram. Att mitt under den värsta krisen sedan 30-talet få svart på vitt att man ska få en konkurrenskraftig lön är inte precis vad vilken direktör som helst önskar sig?

Frågan är nu hur TeliaSoneras styrelse har sett till att stämmans beslut genomförts? Lite kan man undra eftersom det på TeliaSoneraswebbsida fortfarande står att;

 Lönen består av en grundlön och en rörlig ersättning. Grundlönen följer lönestrukturen i varje land medan målen för den rörliga ersättningen fastställs i en plan för varje kalenderår och består av en koncernrelaterad del och en länderrelaterad del.

Nivån på den rörliga ersättningen är kopplad till den anställdes position i företaget. Modellen för rörlig ersättning har godkänts av styrelsen. (Här hade man kunnat lägga till: men inte av bolagsstämman)

Nog kan det vara bra med möten alltid,  men varför inte ha några möten där man diskuterar TeliaSoneras omfattande aktiviteter i länder som saknar poitisk stabilitet eller varör inte när styrelsen bedömmer att aktiekursen kan tänkas vara tillbaka på den nivån som därvarnde näringsministern krängde  den till Svenska folket?