Att välja de (kanske) mest lämpade

Styrelsers sammansättning är ytterst en fråga för bolagen och som ägarna ska besluta om. Kvotering fråntar bolagsägare den självklara rätten att själva utse sina styrelserepresentanter. (Svenskt Näringsliv)

Historiskt sett har vi många bevis på att det inte behövs kvotering för att lösa problem och förändra strukturer. (Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister)
 
Det är inte politikernas ansvar att bolagen har dålig könsfördelning  (Maud Olofsson näringsminister)
I de bolag där vi sitter i valberedningen jobbar vi självklart med att få den bästa bemanningen vi kan i styrelsen. Då letar vi både kvinnor och män. Vi driver inte specifikt frågan att kvinnor är goda för sin egen skull (Caroline af Ugglas, chef för bolagsstyrning  Skandia Liv)
 
Idag har vi en könskvotering till bolagsstyrelser genom att män väljer män. Därmed blir alltså kvinnor diskriminerade i den här frågan. Om man jämför med Norge, som har en lag på att kvinnornas andel är 40 %, så har dem mer än dubbelt så hög andel. Beror det på att kvinnorna i Norge är dubbelt så smarta än i Sverige? (, riksdagsledamot)
 
40 procent kvinnor i styrelserna inom fem år annars borde regeringen lagstifta. Att inte rekrytera 50 procent av hjärnorna bryter mot bolagets vinstmaximerande uppgift.  (Sven Hagströmer, finansman)

Vilka är då de stora ägarna i vårt land? De som alltså har ansvar för att välja vilka personer som ska representera dem i börsens bolag. Svenska staten är börsens största ägare. I den statliga sfären ingår alla AP-fonderna och Nordea plus diverse stiftelser. Nästa stora grupp är Pensions- och sparandesfären Swedbank Robur, Alecta, AMF Pension, AFA Försäkringar, AMF Pension Fonder, Folksam. Först på tredje- och fjärdeplats kommer Wallenbergsfären med stftelserna, Investor och SEB´s fonder och försäkringar SHBsfären med SHB, Industrivärden och Fredrik Lundberg.  Alla dessa har inte platser i valberedningarna. Det är endast de 4 – 5 största som har ett avgörande inflytande.

Institutioner med flest representanter i valberedningar 2008

Swedbank Robur               52

Skandia Liv                         31

Alecta                                  25

SEB fonder                          21

Fjärde AP-fonden              19

Afa Försäkring                   18

Andra AP-fonden              11

AMF Pension                     11

AMF Pension fonder         10

Nordea fonder                      8

SHB/SPP fonder                   8

Tredje AP-fonden                3

Första AP-fonden                1

Folksam Försäkring             1

 

(Källa:SIS Ägarservice)

 DSC02612