Lyft av u-ländernas gruvor?

gruva

I dagens DI beskrivs projektet Mining for Development, M4D. Huvudsyftet är att etablera ett “samarbete med mineralrika länder för att skapa en rättvis och hållbar utveckling genom att överföra svensk kompetens inom gruvsektorn”.

Bakom M4D står tankesmedjan Global Utmaning, där Carl von Essen är generalsekreterare:

“Det handlar om att göra insatser i några av de fattigaste länderna i världen. Vi vill medverka och jobba för miljön, demokrati och mänskliga rättigheter i de här länderna”, säger han.

Det vore fantastiskt om projektet blir lyckat, och att det inte innebär sådana arbetsförhållanden som bilden som illustrerar DI-artikeln visar.