Anna Anka är exakt vad vi behöver

Anna Anka har genom sin drygt veckolånga svenska kändisskap gjort mer för jämställdhetsdebatten än vad många av oss har lyckats med hitills i år. Hon har genom sina kategoriska uttalande om förhållandena mellan könen i allmänhet och mellan makar i synnerhet givit uttryck för ett antal tankar och föreställningar som vanligtvis är mycket svåra att locka fram i ljuset.

Jag har många gånger deltagit i debatter med syftet att diskutera bristen på kvinnor i näringslivet.  Ett av de återkommande problemet med dessa samankomster är att det inte blir något riktigt meningsutbyte eftersom de verkliga skälen inte riktigt kommer i dagern. Ofta saknas dessutom ”den andra sidan” dvs de personer som verkligen är ansvariga för att män väljs in och kvinnor inte gör det.  Ibland urartar det hela i rena gissningslekar där skälen till dessa sakernas tillstånd når rent spekulativa nivåer. När någon kulturbärare varit obetänksam nog att faktiskt dyka upp ger detta inte heller direkt några dialektiska resultat. Självklarheter som -Det är ju faktiskt kvinnor som föder barn eller -Ammningen gör att kvinnor kommer efter i karriären för ju inte direkt diskusionen framåt.

Det är därför befriande när Anna Anka ger uttryck för ett antal uppfattningar om kvinnor som jag tror delas av många. KD:s partisekreterare Lennart Sjögren högg som en utsvuten gädda och även om han nu tvingats släppa taget så poppar den ene KD företrädaren efter den andre upp med hyllningar till den traditionella kvinnorollen. Jag har många gånger hört liknande tongångar både från män och kvinnor. Jämnåriga och yngre, välutbildade, inteligenta smarta kvinnor som lite skamset bekänner att ”det hade varit skönt att slippa all press, hitta en rik man och bli hemmafru”. Manliga kamrater som inte lika skamset pratar om sina fruar i termer av ” hon tar hand om  mig, det är en heltidssysselsättning”. De manliga kamraterna har gärna också långa utläggningar om alla prylar och pengar de ”givit” till sina livskamrater. Mer än en gång har jag fått agera smakråd när en dylig ”gåva”  förvärvats.

Det är min bestämda uppfattning vi alla skulle vinna mycket på att de, inte alltid så politiskt korrekta,  uppfattningarna och föreställningarna som ligger bakom kvinnors begränsade  roll i näringslivet kommer upp till ytan. Först då kan vi verkligen diskutera och kanske komma tillrätta med de verkliga orsakerna.