Latin Lover

Det har bildats en ny aktieägarförening för Swedbank läser jag på e24.  Främsta punkten på dagordningen är tydligen vem som ska ha förtroendet att vara styrelseordförande i det börsnoterade bolaget.  Ordförande i föreningen  är enligt e24 Thorwald Arvidsson.  Spännande att  Thorwald Arvidsson har tid att engagera sig i ännu en organisation vid sida av vice ordförandeskapets i Teliasoneras aktieägarförening och partisekreterarskapet i Pensionärspartiet.  För oss som frekventerar bolagsstämmor är Thorwald en välkänd profil som ofta håller originella inlägg på stämmorna,  gärna tryfferade med latinska citat.  De kommande extrabolagsstämmans huvudnummer är den föreslagan nyemissionen och frågam är om ordförandefrågan rent juridiskt platsar. Men visst är det kul med angagerade aktieägare. Om Stålberg funderar över hur Thorwalds inlägg lämpligast ska bemötas så kan han ju konsultera Anders Igel. Igel har haft rika möjligheter att studera retoriken från sin teliatid.