Lögn, dikt eller statistik?

Ökar eller minskar antalet kvinnor i näringslivet? Man kan ju undra när det i Svenskt Näringslivs register över 55 000  medlemsföretag kan utläsas att det på tio år har  skett en ökning av andelen kvinnliga chefer  från 16 procent till 28 procent. Ännu fler damer blir det när det även  mellanchefer och arbetsledare räknas in.  Dessa siffror motsägs av statistik som Women´s Business Research Institute har vaskat fram ur  Postens adressregister (PAR) med 850.000 personer i befattnings­registret. I denna minskar andelen kvinnliga  chefer från 32 frocent 2004 till 25  procent 2008. Hur hänger detta ihop?

Det faktum att SN kollar på företag medan Wombri på individer och att det är två olika typer av databaser är troligen en förklaring.  Vi kan utgå ifrån att de identifierar gruppen kvinnor på samma sätt men troligen är det olika definitioner vad som betraktas som chef. Men titta än en gång på statistiken. SN hittar 28 procent kvinnor Wombri 25.  Är detta en siffra att vara nöjd med?

I Folksams Jämställdhetsindex 2009  tittade vi på de största företagen och jämförde med 2004.  Jämförelsen visar att jämställdheten totalt sett ökat i företagen. Men det är endast några av bolagen som står bakom den positiva förändringen. Fem bolag har till och med ett sämre resultat i år än 2004.  Om utvecklingstakten i framtiden ser ut som den gjort i genomsnitt de senaste fem åren tar ytterligare 20 årinnan bolagen har en jämn könsfördelning i styrelserna och hela 70 år innan det blir en jämn könsfördelning i ledningsgrupperna.

Lite gullig är dock SN vice Vd:n Christer Ågren som till Ekot säger:

– Speciellt i branscher med stor mansdominans så tror jag att det handlar om att verkligen bli sedd, att de manliga cheferna och kollegerna ser en som kvinna.

Här hamnar första foten i pottan. Se en som kvinna? What?

Sen placerar han med stor träffsäkerhet den andra i pottan bredvid.

Jag tror att det ligger en del i det som alla säger, att man har lättare att se och känna igen någon som är likadan som man själv. Tillhör man då en minoritet så måste företaget anstränga sig att se alla på samma sätt.

Vem är det han tycker ska anstränga sig? Minoriteten dvs kvinnorna eller majoriteten dvs männen. Kvinnor är inte en minoritet även om man kan tro det ibland. 

 I de börsnoterade bolagen arbetar faktiskt 36 procent kvinnor. Pratar han bara om mansdominerade branscher då är frågan var ansvaret för att bli sedd ligger. Han skulle t ex kunna säga att ledningarna i mansdominerade företag måste anstränga sig för att se kompetens även bland kvinnor. Men det väljer han att inte göra.

För alla kvinnor som blir deprimerade över sakernas tillstånd kan läsa “15 typer av kvinnor” skriven av psykologerna Mattias Lundberg och Anders Wahlberg.