När jag är död

Har suttit med min snoriga näsa långt ner i årsredovisningar den senaste veckan. På jakt efter en svårfångad jämställdhet. Anledningen till detta är Folksams Jämställdhetsindex 2009 som jag har haft det  tvivelaktiga nöjet att framställa. Läget är oförändrat sen förra året, på fem år ca 7 procent bättre.

Det är oroväckande att det bara är vissa som jobbar med frågorna och de med sämst utgångsläge, de med dålig trend och betyg borde verkligen utvärdera sitt arbete eftersom det inte varit effektivt. Volvo ex som redovisar omfattande arbete det har inte gett något som helst resultat utan gått tillbaka istället. Detta borde stämma till eftertanke. En hel del företag verkar vara mätta belåtna. De ligger hyfsat till beträffande jämställdhet och har därför slagit sig till ro.

Nyamko Sabuni anser att styrelsens sammansättning är en ägarfråga. Det har hon helt rätt i. Men frågan är om vi kan vänta 20 år. Det är så länge det kommer det att ta innan styrelserna är jämställda – på tok på lång tid och företag riskerar förlora konkurrenskraft. Hela 70 år kommer det att ta innan ledningsgrupperna når 40 procent kvinnor. Det är med andra ord något som varken jag eller ni eller några av våra ungar kommer att få uppleva. Glädjande dock är att fler och fler nästan alla på något sätt jobbar med jämställdhet. Man har identifierat framtida kompetens som centralt.

Jämställdhet och mångfald ska inte ses som en pålaga som samhället vill lägga på företagen utan som ett bevis på företagets förmåga att ta ansvar för sin egen verksamhets utveckling gentemot aktieägarna och samhället i övrigt. Det är styrelsens främsta uppgift att på ett innovativt sätt finna en väg mot den mångfald som en balans mellan kön, etnicitet, visioner, erfarenhet och kompetens skapar.

Verklig jämställdhet kan inte tvingas fram utan måste utvecklas inifrån med hjälp av övertygelse, enighet och öppenhet. En styrelse eller en ledning blir inte bättre bara genom att vissa kvoter uppfylls. Det handlar istället om att finna en balans. Extern reglering och lagar kan vara en hjälp men är inte tillräckligt.

Jämställdhet är ett medel för att möta framtidens utmaningar genom att tillvarata alla de resurser som finns tillgängliga. Den kritiska frågan för de svenska företagens framtida framgång är om och när de ska välja att arbeta med Sverige i tiden eller om de ska låta klockan gå baklänges och låta utvecklingen springa ifrån dem

Vad kan företagen göra då?

Skaffa sig konkreta mål med en tidsplan. Enda som hjälper tidplan för förändring. Till exempel förändringstakt, antal kvinnor på olika nivåer. Man behöver fokusera där bristerna finns. Och utvärdera och ifrågasätta jämställdhetsarbetet på samma sätt som man utvärderar alla sina andra processer.

Det är styrelsens ansvar att det går för sakta. Styrelsen måste också hjälpa till att förnya sig själv, många ledamöter kommer från andra styrelser. Där har de befintliga män och kvinnor stort ansvar att förändra. Därför ska man börja där.

Kastar man ut en man och in en kvinna i varje styrelse så skulle man lösa problemet i styrelerna med ett penndrag. Nu när pensionsavgångarna börjar märkas så skulle det inte vara så svårt att göra just det.

I det fall alla bolag ersatte en av styrelseledamöterna med en kvinna så skulle antalet styrelseledamöter vara jämställt på en total nivå. Detta skulle inte lösa problemet på bolagsnivå men det ger en anvisning om svårighetsgraden i uppdraget. Det handlar ju inte precis om att lösa världsfattigdomen eller skapa fred i mellanöstern.