Varför kan man inte tanka Etanol i Skåne?

De största koldioxidutsläppen i Sverige kommer från transporter, industri samt el- och värmeproduktion.  Det är inom dessa sektorer som det mest effektivt minska de klimatpåverkande utsläppen.Den höga energianvändningen inom industrin beror på att det handlar om  utvinning, bearbetning och vidareförädlingen av råvaror som exempelvis järnmalm och skog. Det är lönsamt för industrin att effektivisera och utsläppsrättigheterna behövs som ett viktigt styrmedel.  Användning av olja som energikälla har minskat kraftigt sedan 1970. De viktigaste energibärarna för industrin är el och biobränsle som båda har en andel på vardera drygt 30 procent.

Inom transportsektorn sker en snabb utveckling av gasdrivna fordon med förnybar gas.  Scania kommer med en ny gaslastbil till hösten. Etanol-lastbilar finns också men det är ett stort problem med dessa. Ska du använda en etanoldriven lastbil för att transportera gods t ex från Stockholm till Trelleborg så går det bra att köra ner den. Men du kommer inte hem. Det finns nämligen inget tankställe för lastbilsetanol E95 där. Hur svårt kan det vara att bygga några strategiska tankställen längs lastbilsfarvägarna? Det pratas en hel del om att förstatliga företag av och till. Jag har oftast väldigt svårt för den typen av lösningar. Men när det gäller tankställen börjar jag luta åt att det är dags för politikerna att gripa in. Bygg ett par ordentliga tankställen gärna med flera av de olika alternativa bränslesorterna som finns. E 95 och biogas till att börja med. Låt sedan transportföretagen köpa prisvärda tankningsrättigheter till dessa och låt etanol- och gaslastbilarna börja rulla. Sen kan bensinmacksägarna stå där med lång näsa och när den blivit lång nog för att de ska se den så kan de få köpa in sig i anläggningarna och så småningom ta över dem.