En trettio mil lång lastbilskaravan

Volvo rullar inte alls längre utan verkar mest stå stilla. Detta gäller både för person-och lastbilsföretaget. I lastbilsföretaget kommer så mycket som 10 000 personer att få sluta bara i Sverige. Frågan är om det stannar där, 25 000 lastbilar i lager låter väldigt mycket. Det borde bli en ca 30 mil lång kö om man ställer dem på rad. Ställer man de uppsagda i en kö till arbetsförnedlingen blir det en hel mil lång kö!

Okey, den långa kön beror i mycket på Krisen med stort K.   Men man har ett märkligt konstruerat bonus/rörlig lönesystem och ett  ett aktiebaserat program för den högsta ledningen.  Det handlar om ett fåtal utvalda personer som får gratisaktier även om bolagets finansiella utveckling inte förbättras nämnvärt. Inlåsningsperioden är kort, endast ett år och kan därför knappast sägas skapa ett långsiktigt program. Det saknas koppling till konkurrenters utveckling och någon plan för uppföljning finns inte. De som deltar tar ingen egen kostnad eller risk för att delta, inte heller krävs någon egen insats. Aktierna behöver inte behållas utan kan säljas direkt. 

Frågan är i vilken utsträckning denna kortsiktiga bonus har förvärrat situationen och förlängt den långa lastbils kön?  Har det verkligen gett företagsledningen rätt incitament att möta en kris?