Äntligen har vi fått reda på varför!

Aha,  nu har vi fått veta vad kvinnobristen i bolagsstyrelsen beror på! Den beror på att det är en brist på kompetenta kvinnor. Detta slås fast av en av börsens mesta styrelseproffs Sverker Martin-Löf. Han upplyser oss om att det finns fler kompetenta män än kvinnor. Ja, han borde ju veta att det är svårt att hitta kompetenta styrelseledamöter. I Skanska där han är ordförande, hittade man inte en enda kvinna på hela jorden som var kompetent nog att kunna tillföra något till styrelsen. Han hittade knappt en enda man heller för den delen. Som tur var hade före detta VD:n i Skanska godheten att komma tillbaka till bolaget som styrelseledamot. Det var väl hyggligt av h0nom! Annars hade kloning av Sverker varit enda alternativet.

Samtidigt har Caroline af Ugglas på Skandia, och ett av börsens mesta valberedningsproffs, kommit fram till att kvinnobristen kan skyllas på ägarna till börsbolagen. Detta är också en mycket nyttig upplysning som tar mig ur villfarelsen att den berodde på att män kvoterade in män i styrelsen alternativt att det råder en permanent kärring-pest som tar livet av alla kompetenta kvinnor. Jämn könsfördelning ger dessutom en bättre utvecklig i företagen säger Ugglas. Det är nog därför hon har jobbat  så extremt hårt med kvinnorekryteringen i de 10 börsbolag där hon sitter i valberedningen. Det är faktiskt hela 25 procent av ledamöterna i dessa styrelser som är både kvinnor och kompetenta (mot ca 19 % i snitt).