Hello Africa

Har varit och lyssnat på den i Lundin Petroleum nyvalda styrelseledamoten Dambisa Moyo. Hon han skrivit en bok om de problem det västerländska biståndet orsakat på hennes hemkontinent Afrika. Hennes resonemang går ut på att det bistånd de industrialiserade länderna har stjälpt mer än hjälpt kontinenten. De främsta problemen menar hon är att hjälpen är oändlig i tid mätt. IMF har varit aktiv i över 60 år och man ser inget slut på hjälpperioden. Att förlita sig på extern hjälp har också underminerat utvecklingen av styrningen i Afrika menar hon. De olika ländernas regeringar har inte blivit tvugna att ta tag i de för statsmaktens basala åtaganden som vård, skola, skydd och omsorg.  Korruptionen och byråkrati har dessutom gynnats av hjälpinsatserna menar Dambisa. jag tycker att hon har rätt i mycket även om jag inte är lika extatisk som Timbros representant var på mötet (men heller inte lika ointresserad som SEB:s). Demokratifrågorna måste också tas i beaktande! Kolla själv här om du är intresserad.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=gBH47mByATc]