Etiken rinner ut i sanden

Det är Kanada som tjänar stora pengar på att man börjar utvinna olja i Alberta.   På 20 år beräkas Kanada tjäna nära 800 miljarder kr i skatter och avgifter på utvinningen.  Detta är naturligtvis en viktig inkomstkälla för hela landet och framför allt provinsen Alberta.    550 miljarder kronor har investerats eller kommer att investeras. Man beräknar att 15 procent av världens oljereserv finns i Kanada.  Oljesanden finns på en yta av 141 000 kvadratkilometer. Att Kanada mer och mer kommit att framstå som en bakåtsträvare i klimatfrågan är kanske inte så konstigt.

Det är ett fasligt besvär att få upp oljan ur sanden. Ligger den ytligt kan man gräva fram sanden, två ton oljesand krävs för ett fat olja,  ligger den djupare så måste man pumpa ner ånga för att oljan ska lösa ut från sanden och kunna pumpas upp. Detta är mycket energikrävande. Omräknat till olja krävs två fat olja för att producera tre fat olja. Den energikrävande produktionen av olja från oljesand ger koldioxidutsläpp som är tio gånger högre än vad man har vid utvinningen i Nordsjön. Dessutom är man nere på grundvattenivå och det finns risk för att grundvattnet skadas.

Som extra lök på laxen ser det för dj-vla hemskt ut både under själva utvinningen och efteråt och det finns rapporter om hälsorisker för närboende och arbetare.

Många av de stora oljebolagen kastar lystna blickar på det svarta guldet gömt i sand. StatoilHydro är en av dem. StatoilHydro satte 2007 igång ett projekt som syftade till att utveckla en metod att utvinna oljesanden på ett miljömässigt bättre sätt. Inte mycket har hörts om detta projekt sedan dess och företaget pratar mer och mer om den stora finansiella potential som finns i verksamheten och mindre och mindre om problemen. StatoilHydro är ett oljebolag som har gjort stora framsteg när det gäller att arbeta med miljöproblemen som kommer från företagets verksamhet. Det riskerar man att kasta bort nu, eller kanske man skulle kunna säga att det rinner ut i sanden.

Det handlar som vanligt om pengar. Kanadas pengar, Oljebolagens pengar och dina och mina pensionspengar via vårt pensionssparande. Hur mycket är vi beredda att avstå? Vissa pensionsfonder använder sin ägarmakt för att påverka bolagen andra väljer att inte göra något.

Ta reda på vad du själv tycker. Kolla Green Peace & StatoilHydro.