Den dansande direktören

Idag har jag träffat en av den svenska börsens riktiga tungviktare. Inte i rent fysisk bemärkels3 för Anders Narvinger är både smärt och lång. Jag har varit med i en jury som har tagit fram vinnaren till utmärkelsen “börsens bästa ordförande”. Att Narvinger var en kandidat är nog ingen överraskning för någon. Det är med andra ord en välförtjänt utmärkelse. Narvinger tillhör ett exklusivt urval av unga teknologer som fick sin bildning i ABB gänget hos Percy på 70 och 80 talen. De finns nu på en rad höga poster i svenskt näringsliv. Någon har räknat ut att det gamla “ABB-gänget” styr över 30 procent av den svenska börsen. De har de gjort galant i många år men frågan är om det räcker för framtiden?  Vi ser att det inte tillkommit mer än en (1) enda kvinna i börsbolagensstyrelser hittills i år.  Lagstadgad kvotering som det enda effektiva medlet. 

Jag tycker mig kunna se ett visst samband mellan att grabbgängen från 80-talet håller ihop och att dagens valberedningar fortfarande tycks mena att det inte finns några kompetenta kvinnor som platsar i företagstoppen. Ofta framförs behovet av utbildning och allmän pepping av kvinnor som botemedlet. Jag tror att det är fel väg att gå.Jag är också skeptisk till om vi behöver mer genusforskning och kvinnosatsnings projekt. Är det några som borde gå på kurs så är det grabbarna i de tajta nätverken. Är det något det borde forskas om är det hur näringslivet kan vitaliseras.  Det är mycket olyckligt om företagen missar chansen att rekrytera kvalificerad personal på grund av att man har en låsning vid ett visst kön eller ett visst näterk. 

Vi behöver företasgsledare som förmår inse värdet av ett arbetsliv där företag och medarbetare kommunicerar om verksamheten, värdeskapande, ansvar, hur arbetet utförs, vad som är viktigt för kunder och därmed om förutsättningarna för bättre lönsamhet, individuell utveckling och fler jobb. 

Vi behöver få ordning på strukturen i den svenska lönebildningen. Industriavtalen har haft en stabiliserande och positiv effekt under en lång rad av år. Men samtidigt har de högsta chefslönerna i vissa fall skenat “Följa John-beteendet” har förstärkts  genom att de bäst lottade har jämfört sig med varandra. 

Kopplingen mellan lönebildning och de företag och de direktörer som denna lönebildning omfattar är för svag. Lönesättning för chefer måste hanteras i den verksamhet där intäkter skapas . 

Lite optimism hade inte heller skadat även om jag tycker att Vatten fall i den här videon har gått lite för långt. (Kolla särskilt in VD:n när han rockar loss på slutet. Det måste ha spelats in innan bonusstoppet infördes)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mi4gL9HnokA]