Vem lurar vem?

Det är dags att skrota avdragsrätten för privat pensionssparande, tycker Centerns skatteexpert Jörgen Johansson.

Den lurar kvinnor att pensionsspara i hopp om en trygg ålderdom.

Sättet på vilket de blir lurade är mer oklart. Klart är dock att välbeställda män är de som gynnas. Smaka på uttrycket välbeställda män. Fram tonar  en rad av välbeställda herrar som medvetet skor sig på de stackars oförstående kvinnornas bekostnad. (Huruvida välbeställda kvinnor tjänar på avdragsrätten framgår inte. Men det kanske inte finns några i vanlig ordning.)

Det blir problematiskt när man på detta sätt ställer män och kvinnor emot varandra. Dessutom när man skiljer ut delmängder som välbeställda eller lågavlönade. Det som egentligen är en fördelningspolitisk fråga blir hux flux en jämställdhetsfråga. En seriöst syftande politiker som vill diskutera pensioner ur ett jämställdhetsperspektiv borde hålla sig för god för detta enkla knep. Vill man se på pensionsfrågan i ett jämställdhetsperspektiv så bör man snarare fokusera på det faktum att många kvinnor kommer att få en väsentligt lägre pension än män trots att de har samma lön. Unionen har gjort en informativ sammanställning över detta fenomen som beror på att föräldraledigheten inte utnyttjas lika av män och kvinnor.  Här skulle ett förslag om att den förälder som väljer att utnyttja mindre än 50 procent av sin föräldraledighet ska sätta av en extra pensionsinbetalning till den hemmavarande för att kompensera för bortfallet i pension, kunna göra verklig skillnad.

 Alternativet till att  spara till sin pension är att inte spara. Svårt att se logiken i att det skulle förbättra pensionsläget för kvinnor.  Egentligen så är han nog istället sugen på de dryga 4 miljarder som avdraget kostar. De skulle göra bättre nytta i kommunernas fickor tycks han mena. Flera politiker verkar vara inne på samma linje. Förmodligen lockade av att få in mer skatt utan att behöva höja den.

Det är också scray att det finns mellan 190 000 och 250 000 personer idag som inte omfattas av tjänstepension utan förväntas överleva på den allmänna pensionen. Då är dett rätt bra att vi har en hel del 40-talister som kommer att gå i pension framöver. De uttnyttjade skatteavdragen friskt på 80-talet och borde därför få ett ganska rundnätt tillskott utöver den vanliga pensionen. Detta gör dem till välbeställda pensionärer men också till välkomna skattebetalare.