De lyckliga ingenjörerna (med inrikting på teknisk fysik)

Hemma från Ericssons stämma. tre timmar och en kvart. Nytt rekord eftersom denna tillställning brukar ta minst 4 timmar. Nästan alla skötte sig. VD var som vanligt vältalig men såg lite trött ut. Han  visade bilder från Afrika och pratade om Ericssons insatser för att få till en fungerande kamelmarknad i Somalia. Jo, det är faktiskt sant. Sen fick vi se online bilder från Ericssons favorite waste of time dvs havskryssaren som ideligen är ute på nya pigga äventyr. Nästan alla frågor var hyfsat vänliga. Aktiespararna ställde befogade frågor om resultatet hittills i år som Svanberg kunde  svara på med hänsyn till den kommande rapporten .  Lite konstigt att man inte kan tima ihop stämman med rapporten. 

Belöningssystemet röstades igenom enligt alla konstens regler och med hjälp av små röstnings dosor. Jag vidhåller dock att det har stora brister: Ingen egen insats, är till alla anställda, har nedsida, är kopplat till anställning, är flerårigt och har tak på omfattningen. Programmet är komplext, stort, dyrt, nyckelpersoner får stor subvention på sina aktier, och resultatmatchningsplanen kan ge väldigt många gratis aktier. Prestationsinslaget är en försvinnande liten del och incitamentet är svagt.

Sen kom det där med kvinnor upp igen, för femtioelfte gången.  Jag vill understryka att det inte var jag som började. I stället är det faktiskt så att dessa frågor nästan alltid tas upp av herrar i övre medelåldern.  I vanlig ordning hade varken valberedningen eller styrelseordförande nått bra svar att komma med. Men då hoppade Svanbeg själv in i diskussionen. – anledningen till att vi har få kvinnor i Ericssons ledning (1 av 12 i koncernledningen) är att det är för få kvinnor som har den för Ericsson viktiga kompetensen civilingenjörsexamen.  Det är bara 10 procent av dessa civilingenjörer som är kvinnor.  Jag sa då, på mitt vanliga besserwisser-aktiga sätt , att det faktiskt var som så att 30 procent av civilingenjörerna idag är kvinnor. Svanberg kontrade med att han menade en viss grupp av civilingenjörer, de med telekominriktning. Nu är det ingen inriktning men jag tror han menade intikning på data och elektronik. Där har han en point andelen där ligger på ca 13 procent kvinnor.

Om man tittar lite närmare på de 12 personer ( en kvinna)  som utgör Ericssons ledning så är 6 av dessa civilingenjörer.  För två ytterligare  anges den speciella inriktningen dataingenjör resp elektoringenjör.  Det är mycket möjligt att dessa ingenjörer är riktiga fenor på telekom men det framhålls i vart fall inte i deras cv. Jag vill minnas att Svanberg själv är civilingenjör med inriktning på teknisk fysik.

Av de 10 styrelseledmöterna (två kvinnor) är 6 teknologer på olika nivåer. Två av dem med inriktning på elektroteknik.

Frågan är om detta är den optimala teamet för att leda ett av våra viktigaste företag genom den värsta krisen sen 30-talet?

KTH, Kungliga tekniska högskolan, redovisade i vintras en handlingsplan för jämställdhet  och förslag till åtgärder för regeringen. Kvinnors erfarenheter skulle ge en direkt intressant samhällsnytta för sektorn, påpekas i handlingsplanen.  Hur skulle det vara om Ericsson la ner lika mycket energi på att leta, odla och vårda kompetens på samma sätt som de lägger ner energi på sina båt- och flygäventyr? Om de ägnade samma kraft åt framtidens kompetensförsörjning som de gör på sitt eget avlöningssystem?

I searchen för detta inlägg ramlade jag på följande inlägg på en teknolog blogg:

En civilingenjör är en person som har studerat ett visst antal högskolepoäng på ett läroverk där civilingenjörer examineras, och tillika i kurser som mestadels innehåller matematik, teknik och lite naturvetenskap. Dessa arbetar sedan ute i samhället med att formge ny teknik. De anställs på alla företag som har ett lilla minsta med teknik att göra, och sitter sedan mestadels inlåsta på ett kontor med en överfull mailbox och en datorskärm som visar kommandoprompten i ett program som heter MatLab. Detta program gör i stort sett civilingenjörer helt onödiga, eftersom det är monstruöst otroligt på allt som har med matematik att göra och kommer att spela samma roll i vårt framtida samhälle som Skynet gör i terminator-filmerna. Varför studerar någon då till civilingenjör? Jo, man får vara med i spjutspetsen för ny teknologi, man får använda hjärnan till att knäcka hårda tankenötter varje dag, och man får (vanligtvis) oförskämda mängder pluring.

 Läs också gärna Chalmers ordbok. Vem har sagt att teknologer är tråkiga?