Skjut på allt som rör sig

 Vi lever i en konstig tid. Funderar fortfarande om regeringens riktlinjer är verkliga eller något jag bara drömt. Men de står där på hemsidan så det måste vara sant. Men vad innebär de egentligen? Riktlinjerna är tydliga i avseendet hur de ska tillämpas för de statliga AP-fondernas egna anställda. Ingen rörlig lön är tillåten för ledning och endast i begränsad omfattning för övriga anställda. Det är också tydligt att del-ägda bolag ska omfattas av riktlinjerna så långt det är möjligt. Vad som avses med dotterbolag är definierat i huvudreglerna för statligt ägda företag. men vad 17 menas del-ägda bolag? Kommer kollegorna på AP-orna att rösta nej till alla löner som rör sig?

En strikt tolkning av riktlinjerna torde innebära att AP-fonderna kommer att rösta mot ett stort antal av de ersättningsprinciper som fastställs av bolagsstämmor i noterade bolag. I ersättningsprinciperna ingår ofta både principer om rörlig lön, aktiebaserade belöningssystem och förmånsbaserade pensionslösningar. De borde även  i konsekvensens namn rösta mot alla aktiebaserade belöningssystem som tas upp på bolagsstämmor. 

 

Riktlinjerna bör få effekt på hur AP-fonderna röstar på bolagsstämmor och hur de agerar i de valberedningar som de ingår i.

 

En intressant fråga är hur de kommer att agera i andra typer av investeringar t ex i s.k. Riskkapitalfonder.

 

En mindre strikt tolkning skulle kunna innebära att man inte med automatik röstar emot utan istället genomför någon form av djupare analys i varje företag och inriktar sig mot att få system där rörlig lön och belöningssystem kan bedömas som rimligare.

 

Den första reaktionen från AP-fonderna är att de kommer att lägga ner sina röster vid de stämmor beslut om rörliga ersättningar eller ersättningsprinciper förekommer i avvaktan på tydligare direktiv.  

  

 

Styrelserna för AP-fonderna kommer troligen att reagera kraftigt på dessa nya riktlinjer i det fall del-ägda bolag definieras som de företag som man äger aktier i. Kritiken kommer troligen att bli omfattande och möjligen så kommer en eller annan ledamot eller VD att lämna sitt uppdrag.

 

Det lutar åt att media kommer att sätta etiketten valfläsk på paktet. Hur allmänheten kommer att uppfatta  Odells strypkoppel på APorna vet vi inte ännu.  Mitt tips är att rätt många, i likhet med mig, har lite svårt att hänga med.  Sen tycker jag lite synd om Östros också. Stackarn, vad ska han säga nu då? Denna gång kommer det inte att räcka med att åka till småland eller var han nu blev av när våra kära folkvalda diskuterade bonus i riksdagen senast.  Men han har ju Vasakronan att trösta sig med.

 

I morgon blir det Ericsson. Där ska i alla fall jag rösta nej.