Broms betyder Back

Vi är nu på väg att få se hur det reformerade pensionssystemet beter sig i en djup låg, konjunktur. Bromsen, som den efumistiskt kallas, slår till med full kraft. Bromsen som egentligen är en back.  Enligt DN så är det 1,6 miljoner pensionärer som kommer att få kollektiv krupp 2010 (valår) när de upptäcker vad som kommer att hända. Samtidigt är 10 börsbolagshöjdares förmånspensioner värda 1,4 miljarder. Här finns inga backar eller bromsar utan det är full fart framåt.  Hittills har pensionärerna varit ganska timida. Mon tro är att det blir annat ljud i skällan nu när 40-talist generationen på allvar börjar bli de som ska lära sig att backa. Risken för ett rejält pensionsbråk framöver där det allra mest gynnade ställs mot de som åker baklänges. Ännu surare kommer pensionärerna att bli när de upptäcker att det är deras pensionssparande som betalar vissa börsdirektörers pensions rally uppåt. Det ska bli intressant att se om denna insikt kommer att leda till ett krav på pensionsfonderna att ställa krav på pensionsförmånerna i börsbolagen.