Var en clown

Började morgonen med TCM och den fina dansfilmen “The Pirate” med en av min favvon Gene Kelly. Vilken man! Efter en vecka som känns som en månad är jag i stort behov av avkoppling. Stämmor, stämmobesökare, journalister som ringer på de mest knasiga tider, tolkningsproblem, revolterande ägare, ilskna styrelseledamöter osv osv. Är helt matt av att försöka tolka über obegripliga belöningsprogram och läsa noter i myrstil. Jag har ändå en hyfsad utbildning, ett antal års erfarenhet och begåvade rådgivare att tillgå och ändå är det i mång fall näst intill hopplöst att verkligen begripa vad förslagen egentligen går ut på, hur mycket de kommer att kosta, vad deltagarna kan komma att tjäna och hur det i slutändan gynnar aktieägna. Uppfinningsrikedomen när det gäller att krångla till verkar outtömlig. Jag blir mer och mer benägen att hålla med det som läsare av denna blogg flera gånger påpekat. Roten till allt hassel & trassel ligger i skattesystemet. Inte enbart det handlar givetvis om en ärlig stärvan att hitta belöningssätt som skapar avkastning men krånglet beror i många fall på en strävan att minska skattebelastningen för både bolag och belningsmottagare.

I detta perspektiv ter sig enkel rörlig cash baserad lön som ett inte så dumt alternativ.  Men då behöver bolagen ta fram tydligare beskrivningar över hur villkoren sätts. Ett alternativ jag funderat på är att ha en fast lön til att börja med och sedan koppla tydliga mål till denna. Om inte vart och ett av dessa mål uppnås under en viss tid sker avdrag på den fasta lönen. Låt säga att typ:

  • VD LEIF/GÖRAN/KJELL  får 10 mkr i fast lön.
  • Men för att få ut den krävs att olika delmål uppfylls.
  • Avräkningen sker i efterhand och redovisas vid stämman och kontrolleras i revisionen.  T
  • ill detta kan man foga att Leif måste köpa aktier i bolaget han är anställd i för låt säga 25 procent av den utbetalade lönen.  Han får köpa dessa aktier till ett fastställt genomsnittspris på aktiekursen under året. Aktierna läggs sedan i i kapitalförsäkring som är bunden i 5 år.
  • På detta sätt får vi mål, koppling till bolagets värdeutveckling och inlåsning på ett bräde.
  • Pensionen sätts som en fast premie på låt säga 30 procent av den utbetalade lönen.

Enkelt och transparent och inget utrymme ge för ågren i efterhand. 

I målen kan styrelsen peta in alla de komponenter som är unikt och nödvändigt för just deras bolag. Styrelsen som helhet svarar för att ta fram ett kompositionsförslag för ledningen, stämman fastställer det hela och revisiorerna ges i särklilt uppdrag att varje år göra en oberoende granskning av det hela.  Många bolag har redan idag modeller som har flera av dessa komponenter. I andra fall har VD på eget bevåg gott ännu längre. Hip Hop Börje på Investor köper t ex aktier för 50 % av sin lön varje år. Hans ordförande beskrev några av de befintliga målen på bolagsstämman hur svårt kan det då vara att även göra en komplett redogörelse? På tal om just Investor så avslöjade ordföranden även ett mål som de funderade på att plocka in för VD. Det – och håll i dig nu Gudrun Schyman – skulle relateras till förmågan att rekrytera och behålla kvinnliga chefer! 

Sättet att avlöna chefer måste ha ett stöd såväl bland ägarna som i samhället i övrigt. Ägarna är numera dessutom ente endast en mindre välsituerad del av samhället utan de flesta av oss via pensionssystemet. We are not in Kansas any more!

Jag blir mycket oftare kontaktad av media än vise versa. Min inställning är att snällt svara ppå de frågor som ställs. Som varandes representant för ett par miljoner kunder får man finna sig i detta. Det är dock inte alltid helt lätt att förutsäga samanhanget som citaten sedan kommer att användas i.

I veckan svarade jag på frågor om hur man ska se på bonusar som uppenbarligen inte har skapat värde för aktieägarna utan kanske tom förstört värde genom att uppmana till ett för stort risktagande. Jag sa då att: – Jag tycker man bör undersöka möjligheten att kräva tillbaka de här pengarna. Om man är i en så risig situation att man ställer in sin utdelning är det rent principiellt svårt att förstå hur man kan betala bonusar. Och : –Det går inte bara att gömma sig bakom att det finns avtal. Jag tycker man bör börja med att inleda en dialog med de här personerna. Går det inte att komma fram den vägen tycker jag att man bör ta risken att gå vidare och riskera en stämning. Och – Man kan tänka sig att fondera rörliga ersättningar under tillexempel två år så att det inte dyker upp några otrevligheter. Det är viktigt att det är väldigt tydligt vad man betalar för. 

Att sedan artikeln inte kom att handla om flera av de bolag jag också syftade på Volvo, AIG, Teliasonera utan endast om Swedbank borde jag kunnat räkna ut med bakdelen. Jag lastar på inget vis journalisten för att han fokuserade på endast Swedbank.  Han var tom så anständig att han rättade ett felaktigt citat. Men det är mycket svårt att säga något som inte bara är helt intetsägande och som samtidigt ser vettigt ut i skrift.  För de som fortfarande undrar varför det ibland är svårt att få folk att framträda i media kan jag lägga till några små citat från kommentatorsspåret. (En rätt kul grej som många tidningar kör med på nätet).

 
Carina Lundberg Markow har ju utmärkt sig ett flertal ggr de senaste 2-3 åren med beskäftigt tyckande om andra företag än det hon är anställd i. Hon har därmed etablerat sig som en pålitlig leverantör av den här typen av uttalanden som journalister har behov av ibland. När hon ibland uttalar sig i TV så lyser det lång väg hon glad hon är att få visa upp sig.

Man kan ju undra vad hon egentligen har för erfarenhet av jobb i industrin, att hon har en titel i Folksam är ju knappast en kvalitetsstämpel.

 Jag tycker att bruden skall ut och prya lite i verkligheten. Det är lätt att sitta på ett fint kontor i centrala Stockholm och “tycka” om vad man skall göra och inte göra i en verksamhet. Skulle det nog inte skada med lite internationell kompetens hos alla sk “ägaransavriga”, inte bara erfarenhet fråm Blue Village i Phuket.

Till kommentatorerna kan jag säga att underhållningsvärdet av att med i media stundom är något begränsad. Och för att sluta med den underbare  Gene:

be_a_clown_song_lyrics:

I’ll remember forever,
When I was but three,
Mama, who was clever,
Remarking to me;
If, son, when you’re grown up,
You want ev’rything nice,
I’ve got your future sewn up
If you take this advice:

Be a clown, be a clown,
All the world loves a clown.
Act a fool, play the calf,
And you’ll always have the last laugh.
Wear the cap and the bells
And you’ll rate with all the great swells
If you become a doctor, folks’ll face you with dread,
If you become a dentist, they’ll be glad when you’re dead,
You’ll get a bigger hand if you can stand on your head,
Be a clown, be a clown, be a clown.

 [googlevideo=http://www.youtube.com/watch?v=pyhELpUMrwA]