Staten griper in och ger styrelsen på tafsen

Teliasonera är verkligen företaget som förkroppsligar uttrycket att vilja men inte kunna. VD byte, styrelse byte men samma gamla Televerk i botten. Hur man än putsar och fejar så lyser den oranga färgen från en Volvo PV duett ändå fram. Styrelsen verkar proffsig VD lika så. Iphone piggar upp. Men ändå. Stämman i dag började som en riktig kongress med reklamfilm  och allt. VD höll ett kraftfullt tal, han är uppenbarligen en passionerad man. Ordförande fyllde på efter bästa förmåga. Men  ändå känslan av byråkrati är förlamande. Är detta ett framtidsföretag?

Styresen aviserade att man tänkte  ge blanka sjuttsingen i vad ägarna tycker om bonus till nloedningen. Och då talar vi inte om villken ägare som hellst utan Svenska STATEN. Staten, dvs regeringen ville ta bort bonus för ledningen. Styrelsen obstruerade. Den svenska staten, som är Telia Soneras största aktieägare, drev då  igenom sitt eget förslag till ersättningspolicy för bolagets ledande befattningshavare, vilket inte innehåller någon rörlig ersättning. Man frågar sig: – Vad hade styrelsen väntat sig? Att staten hade sagt – Jo, ja vi vill ju ta bort bonus  men för Teliasonera gör vi ett undantag. Just  Telefondirektörer är det ju en sådan brist på så det är klart att grabbarna ska få bonus?  Själv kom jag kom helt av mig i denna plötsliga dramatik. Annars hade jag tänkt ta upp en annan ersättningsfråga – nämligen pensioner. Pensioner är en kostsam post i Teliasoneras resultaträkning. Närmare 200 miljoner är man skyldig bara fd VD:ar. Läger man på  alla andra telefondirektörer så svindlar summorna.  Nya VD har en modern premiebestämd pension. Den är inte helt gratis den heller, VD får lika mycket dvs strax över 8 millar i fast lön ,som han får i pension. Jag hade tänkt fråga om styrelsen verkligen hade satt sig in i det avtal som gör VD till en så pass kostsam figur. Men som sagt, nu blev det i stället företagshistoria när en styrelse inte följer ägarens direktiv och får pisk på stämman. Noteras bör också att Storägarna Swedbank Robur Fonder och SEB Fonder samt SEB Trygg Försäkring stödde Telia Soneras styrelses förslag om ersättningspolicy, vad kan det bero på?