Borkmanspunkt är nådd

Sitter här och väntar på att webbsändningen skall börja från presskonferensen. Det är LO som ska berätta om resultatet från undersökningen om AMF-Gate. Är vi vid vägs ände med alla kort på bordet dvs vid Borkamnns punkt. (Filmatiseringen av Nessers roman sänds passande nog på TV4 samtidigt).  Än så länge ser man bara KG Bergström sitta och gäspa, Viggo Kavling står och twittrar och SvD Almgren vandra runt smått upphetsad. Dörren är fortarande stängt och alla väntar på vad som ska hända. Jag har hört från en källa att styrelsen fick den sk oberoende rapporten redan igår. Den är troligen kritisk och det är därför det dröjer. Kommer någon att avgå? I såfall från vad och på vilka grunder?

– – –

Nu fick journalisterna ett pressmeddelande! Vad står det i det? Krille ska betala tillbaka 20 millar kräver LO!!! De har blivit vilseledda menar de. Presskonferensen börjar om 5 min.

– – –

5 min visade sig vara väl optimistiskt. De visar än så länge endast en dörr. Spännande – Not

– – –

Nu kommer Wanja ut. Hon ser glad ut! Det kan tyckas märkligt att vi i styrelsen inte har förstått hur mycket pengarna som betalats ut. Men det var inte förrän i förra veckan hon och styrelsen fattade att det var friska pengar som betalades ut. De ska betalas tillbaka.

– – –

LO tycker att även de stålar de tjänade på pensionsflytten ska betalas tillbaka.

– – –

Tunhammar ville inte sitta ihop med LO och prata om detta offentligt.

– – –

LO vill ha en oberoende ordförande i AMF och AFA och bättre ledamöter i styrelsen.

– – –

Vem har lurat dig?  WL-W säger att för mycket pengar har gått ut ur bolaget till Krilles pension. De påstod att de var tidigare avtal som gav denna summa, detta var fel. Hela styrelsen är lurade. Beräkningarna är inte korrekta. –Vi borde ha bett att få se beräkningsunderlaget.

WL-W vill inte säga att Tunhammar är inblandad i lurendrejeriet. -Han får själv svara på detta. Man kan tolka avtalet på olika sätt. Det var ett oerhört komplicerat avtal. Stora summor är inte ovanliga i förmånsbestämda system. Både Svenskt Näringsliv och LO tycker samma sak men Bäckström ville inte ha en gemensam presskonferens. Jag hade önskat att vi suttit här båda. Men nu gör vi inte det.

– – –

Rapporten är inte färdig (och blir ännu inte offentlig ännu). LO tycker att både Tunhammar och Jonsson ska lämna AMF och AFA.

Vi ska se över arbetsformerna, hur vi jobbar i styrelserna, relationer med VD och ordförande

– – –

Tre millar ska krävas tillbaka pg av pensionsflytten och 15 – 20 millar kommer man att kräva av Krille + kanske mer än detta för att han skadat bolaget. I samma stund skickar elmehage ut ett Prm om att han vill ha försoning. Det verkar han vara ganska ensam om. Vi kommer att inleda en dialog där syftet är att juridiskt reda ut vem som har ansvar i vilka frågor och vad slutsatsen blir av det , säger han. Jag har sagt det förut och säger det igen. Jag tror inte att man kommer att kunna beslå Elmehagen med att ha begått något juridiskt fel.

Bolaget var så framgångsrikt att styrelsen har inte haft någon anledning att ifrågasätta VD.

Kan vi acceptera 300 000 i månadslön frågade Erland Olausson, Nej 280 000 blev det ist. Det ska han ha men inte 770 000 i pensionsavsättning. Kontakt har etablerats med   Elmehagen via ombud. Han är tydligen intresserad av att tala om saken.

– – –

Wanja ska inte avgå som LO-ordförande. Hon ska fortsätta att jobba för medlemmarnas bästa och mot för höga bonusar i näringslivet.

Ersättningskommitten var underställd bolagsstämman på den tiden säger hon. Sen rapporterades bara resultatet till styrelsen. Det är mer än bara bristande rutiner som ligger bakom utbetalningarna. 

Elmehage fick stanna kvar däför att det var viktigt att han stannade kvar över omförhandlingen av vem som skulle få icke-väljarnas pengar.  Pensionsavtalet tecknades 3 feb 2004. Det var ersättningskommitten som på stämmans uppdrag som skötte avtalsskrivningen.

Ur AMF:s ÅR 2004 not 28

Pensionskostnad avser den kostnad som påverkat årets resultat. I pensionskostnaden för VD ingår retroaktiva premier som betalts till följd av förändringar i VD:s pensionsavtal, se vidare nedan  

 

Pensioner

Verkställande direktören i AMF Pension har pensionsålder 60 år. Verkställande direktörens pensionsförmåner under de fem första åren efterpensioneringen tillförsäkras genom en premiebestämd pension där premien är satt på basis av pensionsförmåner motsvarande 70 procent av pensionsgrundande lön. Under 2004 har pensionskostnaderna för verkställande direktören ökat till följd av att beslut tagits i styrelsen attpensionen ska vara slutbetald i juni 2006, då verkställande direktörens 60-årsdag infaller. Enligt tidigare pensionsavtal skulle företaget betalapensionspremier fram till verkställande direktörens 65-årsdag. Beslutet om snabbare betalningstakt av VD:s pensionspremier kommer framtill juni 2006 innebära utökade pensionskostnader på totalt ca 8,2 MSEK exklusive särskild löneskatt. Det totala beloppet kommer att periodiserasunder 2004, 2005 och 2006. Att premien betalas tidigare innebär inte en kostnadsökning för AMF Pension. I det angivna totalbeloppet är intehänsyn tagen till eventuella löneökningar under perioden. Om parterna fullföljer det under 2003 träffade avtalet om förlängt arbete i ytterligare30 månader, till utgången av 2008, kommer kompletterande premier att inbetalas. För verkställande direktören utgörs den pensionsgrundandelönen av fast kontant lön samt bilförmån.  

Ersättningskommitté  

Ersättningskommitté utses av styrelsen och består av styrelsens ordförande, Göran Tunhammar, jämte ledamöterna Erland Olauson och Lennart Nilsson. Ersättningskommitténs uppgift är att inför behandling i styrelsen bereda ersättningar och förmåner för VD samtatt tillsammans med VD bereda principiella frågor rörande olika former för ersättningar och förmåner till bolagets anställda