Sovande styrelser

Det är trist att diskussionerna kring AMF nu har lett till att alla diskuterar frågan om Wanja Lundby-Wedin ska avgå som LO-ordförande eller ej. Det måste väl ändå vara en fråga för LO-KONGRESSEN och om hur de faktliga företrädarna värderar hennes arbete? Vad som borde diskuteras är istället huruvida styrelsen i AMF  i allmänhet och ordföranden  ska sitta kvar trots att de fattat beslut om pensioner som de nu hävdar att de inte begriper. Även om jag är jävig i frågan pg av min anställning i Folksam så tycker jag att den är djupt orättvist att lägga hela skulden på Wanja Lundby-Wedin. Medieforskaren Ester Pollack gör en tydlig analys i Aftonbladet-Vi har sett det förr: kvinnor i maktposition som begår ett fel blir fort till villebrådDet skall bli mycket intressant att se om Tunhammars oberoende utredning verkligen lägger korten på bordet. Om inte så kommer nog sanningen ram ialla fall på något sätt. En av mina favvo-gubbar, förre juristchefen Krister Borg, brukade under förra bankkrisens dagar säga att det är helt riskfritt att ingå i en styrelse i Sverige. Man kan i princip vara med och fatta hur stolliga beslut som helst utan att det får några konsekvenser annat än att man kanske förlorar sin styrelseplats. Borg menade att enda undantaget är bostadsrättsföreningar eftersom det fanns flera exempel på ledamöter som faktiskt ställts som personligt ansvariga i några rättfall.

I Carnegiefallet diskuterades frågan kring en eventuell stämning av de förra ledamöterna i styrelsen. Den gången gällde det skandal nr 1, den som ledde till att Carnegie fick böta. När vi räknade på det kom vi dock fram till att det med mycket stor sannolikhet skulle kosta väsentligt mer i advokatkostnader osv än vad vi som ägare skulle kunna få in.

Vi har en välskriven Aktiebolagslag i Sverige men den ger inte möjlighet att utkräva personligt ansvar. Skadeståndslagarna är främst inriktade på bedragare och skurkar. Sovande eller ignoranta styrelseledamöter är det svårt att fånga upp med hjälp av lagen. Det går inte heller att ställa olika krav på styrelseledamöter som representerar olika ägare. Detta alldeles oavsett om de kommer från en ägarsfär eller fackförbund. Tomas Hartman ger på sin blogg en talande bild av hur det kan gå till på ett möte:

Om vi skulle titta runt i alla styrelser och bland alla förtroendevalda runt om i Sveriges alla organisationer kommer vi att hitta ledamöter som missar saker, gör felbedömningar eller inte är nog kritiska oavsett vem de representerar och oavsett om de sitter i bostadsrättsföreningar, skattenämnder eller på förtroendeuppdrag i konsum. Jag har exempelvis själv suttit i styrelser där högt uppsatta borgerliga ledamöter i vårt eget närområde sprättat upp kuverten med handlingarna när ordförande klubbar att sammanträdet börjat. Vad dessa högt uppsatta borgerliga politiker har gjort innan mötet vet jag inte men läst på har dom inte gjort i alla fall.

Sen kan man ju undra vad det är för fel på landshövdingar. En låser in besvärliga medarbetare och en annan låter skattemedel bekosta flytten (90 000 kr)av sin vinkällare från Norrland till rivieran. Att samme Larsson nyligen har blivit utsedd till särskild utredare av den samlade svenska missbruks- och beroendevården. Nu pudlar han sig också och lovar att betala tillbaka. På frågan om varför det dröjt 4 månader för honom att bestämma sig för detta svarar han i Sunsvallstidning:

Jag var lite besvärad av frågan, medger Gerhard Larsson. Men jag hade hoppats att frågan skulle självdö.