Fel gubbe inlåst?

När jag satt och suckade över den senaste tidens avslöjanden från medias sida beträffande löner och bonusar spm knappt tål dagens ljus så slog det mig plötsligt Tunhammar AMF, vad var det nu han hade hittat på för ett par år sedan ? Etersom jag kom ihåg att det hade med Skåne att göra ringde jag mamma och frågade om hon mindes något som hade med landshövdingen att göra. Hon sa direkt att det kom hon mycket väl ihåg. – Det var ju det vi skrattade så mycket åt. Han som låste in en revisor på kontoret. 

Verkar vara en kul kille Tunhammar.  Oberoende granskning verkar inte vara hans starkaste gren. Bäst Ingrid Bonde gör som han säger på AMF annars  låser han väl in henne ockå. Kanske låste han in styrelsen i AMF tills de hade skrivit på VD:s pensionsavtal? Vem vet.

Riksrevisionen riktar skarp kritik mot länsstyrelsen i Skåne för hanteringen av internrevisorn Tommie Sjölin.

Ur HD/NST SKÅNE 18 juni 2007 . Länsstyrelsen i Skåne och särskilt landshövding Göran Tunhammar får hård kritik av Riksrevisonen för sitt handlande kring internrevisorn Tommie Sjölin i våras.
Ett handlande som ledde till att Sjölin först stängdes av från sitt jobb och senare tvingades lämna det med motiveringen att han brutit mot god internrevisionssed och att länsstyrelsen därför saknade förtroende för honom. _ _ _ Upphovet till bråket var att Sjölin granskat en chefstjänsteman på ett sätt som landshövdingen menade låg utanför hans uppdrag som internrevisor. Bland annat hade han tittat på chefstjänstemannens bisysslor och inkomst från annan arbetsgivare än länsstyrelsen. Vilket landshövdingen ansåg att han inte borde ha gjort. Sjölin beordrades därför att avbryta granskningen. Riksrevionen konstaterar nu att landshövdingen inte hade mandat att göra det. Istället skulle frågan, enligt såväl internrevisionsförordningen som Ekonomistyrningsverkets föreskrifter, ha hanterats av länsstyrelsens styrelse.

 Ur sydsvenskan 17 mars 2007. Länsstyrelsen stängde i måndags av sin internrevisor Tommie Sjölin och hindrade honom att lämna sin arbetsplats innan han gick med på att lämna över sin utredning av anmälningar mot personalchefen Helena Jellinek.

Anmälningarna rör framför allt tre misstankar:  2004 och 2005 hade Helena Jellinek extrainkomster på fem miljoner kronor samtidigt som hon var anställd på länsstyrelsen. Under 2005 startade hon en egen firma och internrevisorn utredde om det rörde sig om förtroendeskadlig bisyssla.  Göran Tunhammar, landshövding, menar att han sett papper från Helena Jellinek som visar att extrainkomsterna är bonusar från hennes tidigare arbetsgivare SAS Commuter. Sydsvenskan har nekats att få se dokumenten.  En tjänsteresa till Stockholm den 24–26 oktober förra året. Helena Jellinek och hennes medarbetare skulle ta med trettio traineer från hela landet på studiebesök i riksdagen och regeringskansliet, men avvek från sällskapet efter fem minuter. Helena Jellinek menar att hon prio-riterade om redan innan avfärd till Stockholm och jobbade under hela Stockholmsvistelsen. Som bevis anför hon bland annat att hon skickade mejl under tiden hon var där. Den 24 oktober skickade hon tre mejl, den 25 oktober inga mejl och den 26 oktober sex mejl från Stockholm, enligt länsstyrelsens mejllogg. Ett fall av mobbning av en anställd på länsstyrelsen.

Enligt Göran Tunhammar är det något för arbetsledningen, inte internrevisorn, att utreda.