Stor konst eller monster?

Jag har funderat en hel del vad det är som utmärker en bra styrelseledamot. En ledamot som genom sitt sätta att vara och agera påverkar ett bolags resultat i en positiv riktning. Det är en viktig fråga och det är en del av mitt jobba att tänka till kring detta. 

Jag sitter också med i en jury, initierad av Styreinformasjon i Norge som utser Sveriges bästa ordförande. Förra året valde vi Mats Qviberg. Han blev riktigt glad för utmärkelsen även om han sedan dess mest har ojat sig över hur gräsligt ful, stor och allmänt otymplig priset är. Den är gjord av en norsk konstnär Marian Heyerdahl.  Den är 140 cm  och är en förgyld sarkofag som symboliserr evigt liv för företaget och en äggmosaik som står för hur viktigt det är att kläcka nya ideer.  Gunnar Eckbo ser alltid lite ledsen ut när MQ lägger ut texten om sin syn på “monstret”. Jag försöker dock trösta norske Gunnar med att MQ inte alltid är lika balanserad eller ens övertänkt i sina uttalanden som han är i sin företagsledarroll.

Själva urvalsprocessen består av en analys av resultatet i det aktuella bolaget, en intervjuundersökning av styrelseledamöter och en kvalitativ genomgång av personens färdigheter.  Vi i juryn där MQ nu också ingår,  hade slutmöte igår och med alla fakta på bordet gick det snabbt att fatta ett enigt beslut. Vem det är får ni reda på den 6 maj 2009.

Det kan vara svårt att isolera personliga egenskaper från mer allmänna faktorer.  Det är välbelagt i forsning att t ex stora styrelser kan påverka resultatet för ett bolag i negativ riktning. I Norden har vi relativt små styreser och medelstorleken är 6,6. Min plan är att  samla ihop en del intressanta karaktäristiska om bolagsstyrelser i några kommande inlägg.

Tills dess kan vi i alla fall konstatera att styrelser är viktiga och har betydelse för ett bolags resultat. Det är också relativt okontroversiellt att påstå att en förutsättning för att en person ska kunna bidra positivt är:

  1. Att stryrelseledamöterna kommer på mötena
  2. Att de har läst materialet
  3. Att de har förstått materialet
  4. Att de ställer frågor om de inte förstår
  5. Att de förstår vad de fattar beslut om
  6. Att de bidrar med sin unika kompetens genom att ställa både krav och frågor till VD.

Dessa 6 rudimäntära krav är en bra början, men räcker det?