Ställ krav på oss!

Fungerar verkligen de mål som sätts i företagen?

Forskare från fyra höjdar-business-schools har visat att mål i många fall gör mer skada än nytta.

Vi menar att fördelarna av målsättningar har överdrivits och att den systematiska skadan av målfokus har ignorerats

Det spelar ingen roll hur duktig en person är och hur bra hans avsikter är. Om fokus ligger på ett enda mål så kan det innebära att han leds in i ett oetiskt beteende eller överdrivet risktagande. Målsättningar är lätta att implementera och mäta. Men lika lätt är det att underskatta eller ignorera oönskade resultat.

Exemplet Ford Pinto: Målet var att under 1970 bygga en bil “under 2000 pounds och under 2000 dollar”. De anställda glömde med detta fokus bort säkerhetsaspekterna och designade en bil där bensintanken vid krock bakifrån var känslig för explosion. 53 personer dog!

Exemplet Välgörenhet: I en studie 2000 lät man ett antal personer samla in donationer till välgörenhet. De delades in i grupper där vissa fick en viss procent av det de samlade in och vissa fick inget. De utan ersättning samlade in väsentligt bättre än de som fick bonus. Förklaringen visade sig vara att de som fick betalt förlorade en del av den inre motivation som gjorde att de ansträngde sig mer.

Istället för mål menar forskarna att man ska skapa miljöer där de anställda vill lyckas, där de vill hjälpa organisationen och samtidigt göra det på etiskt bäst möjliga sätt. Forskning visar att anställda jobbar bättre om de finner arbetet belönande i sig självt, inte enbart med mål.

Mål är lämpliga när du vet exakt vilket beteende du vill ha samtidigt som andra oönskade konsekvenser saknas och etiska problem inte kan uppstå. Om man nu har en rörlig lön, bonus eller vad man nu kallar det då måste syftet vara det är en tydlig koppling till ett resultat. Saknas detta får företagsledningarna vara beredda på att det kommer extern och intern kritik.
Det är enklast och mest logiskt att var och en ansvarar för sitt eget resultat men man kan också använda det för att få en hel organisation att gå åt samma håll.

Det spelar ingen roll om det är ett börsbolag eller ett pensionsbolag som betalar ut ersättningarna. Ingen är värd med än vad ägare och kunder är villiga att betala.

  • Det är fel att betala ut bonus när resultatet har rasat, ännu mer fel om det är negativt.
  • Det är fel att belöna ett för högt risktagande, ledningen kan utnyttja bolagets egendom för egna syften
  • Ersättningarna måste spegla företagets långsiktiga resultat och individens egna insatser.

För alla som idag upprörs över de uppenbara löneklyftorna som finns mellan chefer och arbetare i börsnoterade företag finns det flera strategier att tillämpa.

Ställ krav på ditt fondbolag/försäkringsbolag/pensionsfond som förvaltar dina pengar. Säg åt dem/oss att de/vi  ska visa hur de/vi agerar som ägare i när det gäller ersättningsfrågor. Kräv att de röstar nej för din räkning om systemen är orimliga. Byt förvaltare om de inte gör som du säger.

Ställ krav på de politiker du röstar på. Säg åt dem att de ska sätta upp regler för de statliga pensionsfonderna. Rösta på ett annat parti om de inte gör som du säger.

Och kom ihåg att fler än en miljard människor lever i extrem fattigdom, på mindre än en dollar om dagen. Varje dag dör fler än 30 000 barn på grund av fattigdom. Fundera på hur dina pensionspengar kan investeras för att sprida vårt välstånd till dessa jordens fattigaste