Bonus är bajs…

 … verkar vara den allmänna uppfattningen just nu. Det finns drag av populism och avundsjuka i diskussionen.   Skurkarna är identifierade  (de som fått bonus) och nu handlar det om att fastställa vems fel det är att det finns bonus.  I sin iver att lyfta fram den ena ägarnparten i AMF bonus-träsket som dubbel-moralist, hävdas att Folksam skulle vara bonuskramare, nej det har Expressen fått om bakfoten.

Folksam kan säkert anklagas för mycket men dock inte att firman skulle vara positiva till bonus . Enligt Folksams policy sägs att det positiva gäller belöningsprogram utöver den fasta lönen. Det kan vara t ex aktiesparprogram eller konvertibla sparprogram och andra typer av aktierelaterad ersättning. Om inte programmen uppfyller Folksams krav röstar vi nej till dessa på bolagsstämman. Kontantbonussystem fattar styrelse och ledning beslut om utanför bolagsstämman och de redovisas först i efterhand (i bästa fall). Vi protesterar mot dessa på stämmor, med rapporter, debattartiklar och annat men faktum kvarstår att det är styrelsen som beslutar om hur de vill avlöna VD.

Få bolag har protesterat så högljutt som Folksam när det gäller höga och omotiverade ersättningar till börsbolagschefer. Folksams strategi i dessa frågor är fastställda av styrelserna med Wanja som en av ordf.

Lite lustigt är det också att Svenskt Näringsliv antas vara positiva till alla höga löner och bonusar så länge de begränsas till att utbetalas till direktörer.  Ordförande Tunhammar som suttit i AMF:s ersättningskommitté sedan 2003 verkar helt uppriktigt förvånad över vad de gett VD i lön, bonus och pension.  Är det så mycket? Det hade jag inte en aaaaning om.

BONUS framkallar många känslor och en hel del oväntade händelser. En av dessa är att Ulf  Nilsson, en krönikör på Expressen som inte alltid har gjort sig känd som den lågmälda erftertänksamma journalistikens fråmsta företrädare, har idag satt ord på den frustration som präglar medborgarna just nu.

Samtidigt kan jag tala om vad som kommer att hända. Just ingenting. AMF:s ägare, LO och Svenskt Näringsliv är, som jag redan skrivit, kärnpelare i det svenska systemet.  De viktigaste spelarna har, tillsammans med ett litet antal direktörer, mäklare och politiker med bra förbindelser, greppet över Sverige.  Vi som är små styrs av en liten så kallad elit, där alla alls inte gillar varandra, men trots allt är sammansvetsade och beslutna att fortsätta styra, vara för mer och (snart nog) kvittera ut bonus. Det är vad AMF-skandalen lär oss.

Jag håller inte med Ulf om det hopplösa läget ska jag kanske påpeka. Jag tror att det går att förändra, om inte världen så i alla falldelar av den. Och som jag tidigare sagt – nu kanske AMF kan komma att bli mer intresserade av att höja sin röst i ersättningsfrågor på bolagsstämmorna.  Jag ska förresten vara med i Agenda i kväll och prata – ja vad tror ni?

ur Folksam bolagsstyrnings policy

Ersättning till företagsledning och övriga medarbetare

Folksam är positiv till att företagen använder belöningsprogram utöver den fasta lönen. Men det är dock underförutsättning att programmen bygger på marknadsmässiga villkor och att belöningen är befogad. Det är också viktigt att man tar hänsyn till bolagets strategi och verksamhetsområde. Folksam anser att:

  • Vd:s avgångsvederlag ska begränsas till maximalt två årslöner.
  • Vd inte ska ha förmånsbaserade pensionsavtal.
  • Programmen ska kopplas till företagets utveckling relaterat till konkurrenternas inom samma bransch.
  • Aktieägarna ska få en utförlig information om belöningsprogrammen i kallelsen till bolagsstämman. Denna information ska även ingå i årsredovisningen. Det ska finnas ett övre tak som begränsar ersättningens storlek.
  • Diskussion med ägarna bör initieras i så god tid före kallelsen till stämman att ägarna hinner sätta sig in i förslaget. Det är av stor vikt att aktieägarna ges tillfälle att granska och ta ställning till informationen.