Kvotering är för veklingar

Idag har jag varit med och rekryterat en kompetent styrelseledamot till ett börsnoterat bolag. Det är en rekrytering som har gjorts “by the book”.

 1. Utvärdering av befintlig styrelse
 2. Diskussion i valberedningen om företagets och ägarnas behov
 3. Fastställande av kravprofil i valberedningen
 4. Kontakt med rekryteringsfirma
 5. Inventering av kandidater på ett bredare plan
 6. Prioritering ner till två kandidater
 7. Diskussion i valberedning samt beslut av huvudkandidat
 8. Huvudkandidat måste tacka nej av yrkesmässiga skäl
 9. Ny kandidatgenomgång
 10. Intervju av två nya prioriterade kandidater
 11. Beslut i valberedning
 12. Rekryteringen klar!

Denna resa, som pågått i ca 3 månader, har skiljt sig från de flesta valberedningsprocesser på flera sätt. För det första har den varit systematisk och för det andra har fokus varit inriktat på att hitta en person med en specifik kompetens och för det tredje har valberedningen valt att fokusera på att ta fram en kvinnlig kandidat utan att göra några eftergifter kompetenskraven.  Detta är inte kvotering utan systematiskt valberedningsarbete. Jag känner mig därför stolt och nöjd idag! Kandidaten kommer att presenteras i dagarna. Bolaget är inte en bank.

I morgon ska jag åka till Oslo och delta vid en internationell konferens om företagskultur i Norden: Gjennom krisen med etikk og innovasjonskraft? Vid denna konferens så kommer det verkliga maktnätverket i Sverige att avslöjats allt enligt Fil dr Marit Hoel, vid Center for Corporate Diversity. Det kommer att bli en kioskvältare!