Motiven skiftar men bristen på självkritik kvarstår

Ena gången är motivet  att man ska behålla och rekrytera kompetent personal, andra gången är det för att man ska leverera de mål som är uppsatta, tredje gången för att man ska sparka tillräckligt mycket personal.  Vad hände med motivet prestationer utöver det vanliga?

Gemensamt för alla med bonusguldbyxor verkar vara att motiven inte tål offentlighetens ljus.  När media vässar pennorna, riktar in kamerorna och skruvar upp mikrofonerna då är det inte så roligt längre. Då betalar man tillbaka, drar in. (I alla fall vissa, men inte alla). Sen vill man snabbt glömma sina fadäser, se framåt och gå vidare. Hur skulle det vara om någon kunde säga:

Det var ett feltänkt belöningssystem. Vi hade inte tagit med en finanskris i beräkjningen när vi konstruerade systemen. Nu har vi lärt oss och kommer inte att göra om det. Hädanefter kommer vi att ha ett öppet och transparent system där vi varje år gör en utvärdering över hur det har fungerat. Hädanefter ska vi ha system där vi mäter och belönar rätt saker.

Till SEB:s försvar får man säga att de har kommit närmast vad som kan kallas ursäkt. Man ber dock om ursäkt för fel saker.

Mitt intryck är att de flesta helst vill slippa konfronteras med pengarnas ägare. Och de försök som gjorts med att ta in spararrepresentanter i styrelser och på liknande sätt öka insynen är oftast halvhjärtade och representanten är sällan en helt vanlig sparare utan någon de känner sedan tidigare. Annika Creutzer i dag

Villka guldbyxor står då på tur att dras ned? Finns ju några att välja på men Volvo ligger risigt till och likaså alla OPM:are, Other peoples money .  OPM:are är vi  som förvaltar alla våra miljarder sparpengar. Bankenas fondbolag är de största. Våra löner brukar komma uppo med jämna mellanrum.  En och annan gång är det någon av oss som fått en kraftig guldsläng.  Speciellt brukar detta gälla när konjunkturen är positiv. Samma krav bör ställas på oss som på ledningar och experter i industrin och bankerna. Ingen bonus om vi inte levererar positiv totalavkastning.  

För ordningens skull ska sägas att min kära firma faktiskt har en liten bonus vi med. Närmare bestämt 4000 riksdaler. Vd och koncernledning får dock inget. Avundsjuk? Moi? Nä, jag har andra dödssynder att dras med än girighet och avund. Villka de är får ni själv gissa.