Jacob Wallenbergs mamma är förbannad…

… och det har hon anledning till.  JW säger i SVT Agenda:

Tanken var att hon (Falkengren alltså inte mamman)  skulle få mindre i handen med det nya systemet än det gamla. Men vi klarade inte av att kommunicera detta. Nu gäller det att laga efter läggning och gå framåt.

Poängen var att det var den rörliga lönen skulle sänkas.

Bonus är den 13 månadslönen. Annikas bonus är inte det utan den är 12 månader. Det är bonus ordet som det är fel på. Någon konkurrent kan komma att ta våra bästa.

Suck och stön! Läs er egen årsredovisningCecilia Aronsson från Veckans Affärer  efterfrågar vilka jobb det är som de kan komma att gå till. Var finns de arbetsgivare som IDAG vill betala 18 Mkr för en bättre begagnad bank VD? Det är en mycket bra fråga. Särskillt som det snarare är kunderna som vill byta bank.

Det är inte ett kommunikationsproblem, även om den bristfälliga kommunikationen bidragit. Det är ett systemfel. Det är inte rimligt att betala ut rörlig lön när aktieägarna fått betala Big Time! En rörlig lön kan vara OK om ni kan visa varför den är bra för aktieägarna. Annars är den inte OK. Det är inte heller OK att att undvika att svara på en rak fråga på en bolagsstämma om hur mycket man tänker höja den fasta lönen. Att laga efter läge är en bra princip. Men analysera läget först innan ni lagar en svårsmält rätt med inbakad bonus.