Bonussystemens död är betydligt överdriven

Rörlig lön eller Bonus är för de flesta företag och pensionsförvaltare inte något man får som extra lön för att man gjort en extra insats utöver det vanliga. Det är istället målrelaterad ersättning som man får på grund att man har levererat enligt plan.

Jag kan inte låta bli att undra vad som händer om man inte levererar enligt målplanen. I Skandias fall får VD en extra lön om 21 procent därför att han klarat kostnadsbesparingsmålen. Vad hade hänt om han inte klarat målet? Han hade fått sin ordianarie lön om 4 Mkr i alla fall, men hade han fått behålla jobbet? Vad kan man egentligen kräva av ledningspersoner?  Vad är “normalläget”? Låt säga att kostnaderna hade ökat i stället. Hade han då fått sänkt fast lön?  (Behöver jag tillägga att inte heller Skandias ägarrepresentant har varit särskillt intresserad av att diskutera gemensamma riktlinjer för bonus.)

Bo Jäghult har skrivit boken Morötter, en bok om bonus, beröm och andra belöningarHan har också en sajt om ämnet. Han säger:

1. Vad ska bonusen grundas på?
Ett krav bör vara att en bonus är ett incitament för att prestera bättre. Den ska ha en tydlig koppling till ett resultat. Inte minst för att det gör det lättare för företagsledningen att försvara ett visst bonussystem om det blir extern eller intern kritik.

2. Vad ska bonusen bestå av och hur stor ska den vara?
En bonus kan bestå av optioner, aktier eller – vanligast – pengar. Oftast innebär val av optioner eller aktier en högre risk vid ett mindre, nyetablerat företag.

3. Ska bonusen utgå till en individ eller en grupp?
Det här kan vara det svåraste avgörandet. Å ena sidan kan det tyckas enklast och mest logiskt att var och en ansvarar för sitt eget resultat. Det talar för individuella bonusar.

Kommentatorn Ivar  har länge haft funderingar om vad som är bäst för aktieägarna och samhället. Bonus är ju lön och beskattasd därför rätt tufft. Kanske vinner skattebetalarna på aktieägarna/spararnas bekostnad om man betalar ut bonus cash istället för att ge utdelning eller värdetillväxt. Ivar säger:

Jag som medborgare gillar Bonus bättre än Aktieutdelning.

Bonus = 70 % Skatt
Aktietutdelning = 30 % Skatt

Jag som aktieägare gillar aktieutdelning bättre

Då uppstår frågan vad är jag mest? Medborgare eller aktieägare? Inte helt lätt att avgöra, då man genom AP fonder och andra liknande fonder har en stor del av sin pension i aktier……..
Plus att man kanske har både Aktier och fonder utöver det.

Alla har en egen agenda……