SEB vd fortfarande högst avlönad

Det är lätt att få uppfattningen att VD i SEB sätter sin egen lön när det är hon som får sitta och göra dubbelpudel i TV4 när det egentligen är hennes chef  som har ansvaret. På frågan om hur det känns att ha lägst lön bland bankcheferna svarar hon tappert -Det är bara att gilla läget, jag älskar banken och kommer att jobba på för att återskapa förtroendet. 

Det är lätt att kämma sympati fören person som på detta sätt försvarar något hon inte bär ansvaret för.

Jag kan dock trösta hennemed att hon inte alls är lägst avlönad i bank Sverige.

VD Annika Falkengren har hög lön (fast plus rörlig,  numera endast fast), långsiktigt incitamentsprogram samt övriga förmåner och pension. Detta är vanligt för bolag i Investorsfären.

VD:s ersättningsvillkor i SEB

  2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Fast lön 7 000  7 000  7 000  6 588 6 622  6 153 5 316
Rörlig lön /Bonus   (4 000) 4 000 2 777 3 817 2 602 2 300
Förmåner 1106 1 106 1 106    631    277    281    215
Pensionsavs 7367 7 367 6 609 4 092 5 591 6 861 10 093
Övrig ersättning   0 0 0 0 0 0
Totalt 15 473 15 473 18 715 14 088 16 307 15 897 17 924

 (2009 prognos, 2008 rörlig lön borttagen)

Dessutom tillkommer det genomröstade förslag på incitamentsprogram för 2009  sominnehåller Performance shares till 333 befattningshavare (vilkas insatser bedöms direkt kunna påverka bankens resultat, lönsamhet och värdetillväxt). Lång löptid på 7 år, med kvalifikationstid på 3 år. Utfallet av programmet bygger på hur prestationskraven uppfylls (totalavkastning i förhållande tillSEB:s konkurrenter och långa räntan).

Man har tidigare sagt att rörlig lön utbetalas efter avslutat verksamhets år i relation till uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommits med befattningshavaren vid årets början. Exempel på verksamhetsmål som har nämnts  är resultat, volymtillväxt och kundnöjdhet. Den rörliga lönen skall vara maximerad, antingen till viss andel av den fasta lönen eller till visst belopp.

Hur troligt är det då att en rörlig lön skulle betalats ut för 2009?

  • Resultat = tveksamt, med nuvarnade konjunktur är det mer sannolikt att resultatet minskar
  • Volymtillväxt = osannolikt
  • Kundnöjdhet = Kundnöjdheten för privatmarknaden låg 2008 på 65 (mot banschgenomsnittet på 73) , för SME låg den på 63 (mot genomsnitt 72).  Kanske hade man kunnat höja den något även under ett svårt år som 2009. Verkar dock svårt med dagens situation.

Så vad var det då man kompenserade för genom att höja den rörliga lönen? Det verkar osannolikt att det skulla ha fasllit ut någon rörlig lön?  Det finns uppenbarligen stora luckor i resonemanget.

Är då SEB:s VD lägst betald bland bank VD:ar i Sverige?

  • SHB:s VD hade 2007  6,7 Mkr + förmåner och pension om 3,9 dvs 10, 6 Mkr, För 2008 är den lönen 7,1 Mkr plus pension troligen ej över 11 Mkr totalt. (VD går i pension vid 58 år)
  • Swedbanks VD hade 2007  8 000 + 4 648 i pension och förmåner dvs 12 658. Det är inte troligt att nya VD får högre ersättning, troligen lägre.
  • Nordeas VD fick 7,4  Mkr + bonus på 2,7  + pensionsavsättning om ca 4 Mkr dvs ca  14,1 Mkr. För 2008 lär det bli ungefär lika mycket eftersom han inte har avstått bonus för 2008.  (viss reservation för Nordeas siffror pg av deras otydliga redovisning)

Så hur man än räknar så leder SEB fortfarande ligan beträffande VD ersättning. 

 Uppdatering: Jan Almgren på SvD läser nog denna blogg, eller vad tror ni? Välbekommen!