Wallenberg på galejan (med foten i en potta)

Har man satt foten i en potta kan det vara svårt att komma loss.  Vi är många som bittert har fått erfara denna sanning.   Styrelsen för SEB ingår numera i samma församling.

När styrelsen gjorde om lönesystemet för bankledningen gjorde vi det i en strävan att införa ett system som uppfyller garantiprogrammets krav samtidigt som det är mer konkurrensneutralt och långsiktigt. Vi tog bort de kortsiktiga rörliga lönedelarna och sänkte den totala ersättningen … Efter en fortsatt dialog med Riksgäldskontoret står det dock klart att ytterligare anpassning krävs. Eftersom syftet med förändringen av lönesystemet – att uppfylla garantiprogrammets krav – inte uppnåddes, är styrelsen överens med ledningen om förändringarna. (ur pressmeddelande från SEB)

Det minsta man kan begära av en styrelse är väl att de kan läsa innantill och så svårt kan det väl inte vara att förstå Odell & Co menade?  .

I det avtal som Riksgälden skall skriva med instituten ska restriktioner för ersättningen till ledande befattningshavare tas in. Restriktionerna skall gälla för de fem personer som har den högsta sammanlagda ersättningen. Fast lön får inte överstiga den ersättningsnivå som beslutats före den 20 oktober 2008.  (Ur bankstödsprogrammet)

 Inte så just att lägga ansvaret på ledningen att sänka sina löner. Annika Falkengren får stå där som en symbol för ett överbetald direktör medan de faktiskt är ägarna och deras företrädare i styrelsen som bär ansvaret. Kom ihåg att enigheten hos de största ägarna är total. Är det något Falkengren ska lastas för så är det inte att hennes chefer har läs och omdömessvårigheter utan istället den ytterst tveksamma “kundaktiviteten” som innebär att man ägnar sig åt kundvårdlyxhotell i alperna.  Hur välvårdade kommer kunderna att känna sig när de kommer hem och hittar ett inbetalningskort från skattmasen och ilskna bankkunder hötter med nävarna åt dem på Arlanda?

Styrman Karlsson (H Alfredsson)

Stackars Styrman Karlsson hade otur
skulle gå på flottans fest i går.
När han skulle snöra på sig skorna
måttade han fel med sina tår.

Han satte foten i sin potta
och kunde inte komma loss.
Ba dam pam pam.
Hans fot e´ storlek 48
och den var alltför stor förstås.
Ba dam pam, pa da bam.

Han putsa upp den med skokräm
så att den glänste svart och fin.
Och snart på balen sågs han dansa
med sin sko utav porslin.

Han hade foten i en potta
men så han svängde sina ben.
Ba dam pam pam.
Så bra att chefen för vår flotta
utnämnde Karlsson till Kapten.
Ba dam pam, pa da bam.

Nu är Kapten Karlsson havens fasa
alla sjöpiraters stora skräck.
Över vattnet hör man tydligt ekot
av hans steg när han går kring på däck.

Han går med foten i en potta
för han har aldrig kommit loss.
Ba dam pam pam.
Och såna sparkar han kan måtta
när han i drabbningarna slåss.
Ba dam pam, pa da bam.

En gång så föll han från skutan
och tänkte nu så blir jag våt.
Hur ska jag komma till Sverige
jag har ju inte någon båt.

Men han hade foten i en potta!
I denna seglade han hem
Ba dam pam pam.
och möttes av sin fru Charlotta
som också har sin fot i kläm.
Ba dam pam, pa da bam.

I en byrålåda i en chiffonje´. Ole´!