Finanskrisen -Ett mansproblem?

Vid gårdagens “meet and greet” med Madeline Albright frågade jag henne hur hon ser pa detta påstaende som man ofta hör:

Finanskrisen är orsakad av giriga, risktagande män och om det hade varit fler kvinnor i näringslivet sa hade  krisen kunnat undvikas.

Hon svarade:  Alla de som tror att världen hade sett bättre ut om den hade styrts av kvinnor har glömt hur det var nar de gick på high school!

Ett lysande svar tycker jag. Bonus problematiken, som den ser ut idag, är inte ett köns-relaterat problem. Orsaken är istallet att sa många stora ägare ställer sig bakom en utmanande lönesattning. Glöm ej bort att Husky, dvs MW,  inte representerar sig själv eller några direktörer utan ett stort enigt ägarkollektiv. Dessa anser uppenbarligen att löner  – fasta , rörliga, inbakade och svårsmalta, är rimliga, befogade och nödvandiga. De krav vi något mer skeptiska och väsentligt mindre ägare kan kräva ar att de stora motiverar varför. Tydligt klart och gärna med siffror!