Apstadium och diselskatt

Fd bankekonomen Klas Eklund kom i dagarna med en intressant bokVårt Klimat” En snabb titt ger vid handen att den bygger mycket på FN:s klimatpanel IPCC:s resonemang och beräkningar. För oss vanliga klimatnördar kanske den inte tillför så mycket men jag tror ändå att den kan ha stor betydelse eftersom den är skriven på ett sätt som gör den tillgänglig för personer som skulle kunna göra mycket i klimatfrågan men som inte riktigt har kommit till skott. Svenskt Näringsliv och Urban Bäckström t ex. SN har det senaste året visserligen vaknat ur sin självpåtagna klimatkoma och spottat upp sig rejält i frågan men före hösten 2007 handlade klimatfrågan framför allt om företagsklimat och skatteklimat för SN.Efter att han har läst den kan han låna ut den till Sverker Martin-Löf och Peo Eriksson

Eklund är en riktigt intressant person som producerat många läsvärda debattartiklar genom åren. Han varnade tidigt för Baltikum, (även om hans arbetsgivare inte lyssnade så noga) men han hade fel beträffande risken för finanskris. Många är vi  också som minns hans mer handgripliga insatser i media:  Klas ‘Lillen’ Eklund versus Jan “ser man” Scherman “ler man”. Varför finns inte det klippet på You Tube?

Tyckte det var rätt modigt av Andreas Carlgren att komma med sina nya klimatproposition samma dag som Eklund aspirerar på att bli Sveriges Al Gore och lanserar sin bok. Stjäla hela klimat-mediautrymmet på det sättet, bäst han passar sig så han inte åker på en propp för sin propp. (Sorry, jag är gift med en göteborgare). Carlgren har för övrigt ingen speciellt välutvecklad känsla för självbevarelsedrift. Diselskatten har inte mottagits väl från LrF:s sida. En av mina släktingar i det agrara Skåne har allvarligt funderat på att hyra in apan Santino som torped. Har manat honom til besinning. Som skåning får han ta och tänka över sitt förhållande till apor.

Kolla Eklunds hemsida där finns en hel del läsvärt. Tyvärr inte dock den intervju som Johan Éhrenberg gjorde i ETC 1983. Den hade varit rólig att läsa igen.