Revisionsarvodena är höga

Jag sa att jag tyckte att revisionsarvodet är högre än för någon annan nordisk bank trots att SEB egentligen är mindre än de flesta konkurrenter. (Nordea, Swedbank, Handelsbanken and Danske Bank).

Även konsultarvodena för icke revisionstjänster till revisorerna är höga. 32 procent. Kommittén uppmanas att se över både arvodets storlek och relationen mellan revisions och icke revisionsrelaterade tjänster.

Ersättningskommittens ordförande sa att det skulle de tänka på till nästa år.  Verkade som om de nog gärna skulle vilja få till en revidering. Nu blir jag poppis på PWC.