Nu blir det votering!

En grå panter i rosa skjorta vill sänka arvodena. Han begär votering.

Investor och Tryggstiftelsen är positiva och därför går det igenom. De har 50 procent av rösterna.