Nu blir det frågor

Frågeställaren Bruno börjar begära ordet innan MW satt sig ens.  Äldre herrar i rutiga blazers börjar köa kring mikrofonerna. Spänningen stiger.

1. Hela bankens ledning har inte förutsakat finanskrisen. Men hur ska man lösa Baltikum? Har ni ingen analys? Sätt hela Baltikum på ett eget bolag och sälj det till aktieägarna.

Nej det är för tidigt att knoppa av Baltikum, säger VD.

2. Annan herre frågar om kapitaltäckningen. Han tyckte att VD var svajig och han trodde inte på ett ord av vad hon sa. Men han tror ändå att hon styr banken bra bara hon står på sig. Eftersom Tomas Nicolin ställer upp i styrelsen  så tycker han att det nog är rätt bra ändå. Tomas Nic är verkligen folkkär!

3. En annan talare i rutig skjorta, tycker att det är trist att man betalar ut en massa pengar till fd anställda. Han undrar också varför emissionen inte är större? Varför är sista teckningsdagen idag? Bra att VD pratar i media.

MW säger att man faktiskt måste betala ut pensioner. Emissionen är väl avvägd menar han. Och nej sista avstämningsdag är den 11 mars.

Intermezzo: Viss förvirring uppstår kring vilka avstämningsdagar som gäller