Gusav Wasa igen!

Hur blir det nu med kontanthanteringen? Jag har bankbok varför kan man inte ta ut på sin bankbok undrar Gustav.

Nu tröttnar MW och försöker gå vidare. Det går inget vidare.