Det börjar bra…

I vanlig ordning börjar en av de flitigaste stämmobesökarna Torwald att irågasätta att Markus Wallenberg sitter ordförande.  Genast nappar en ytterligare deltagare och nominerar Tomas Nicolin som tackar nej.  Vi röstar för styrelsens förslag med emfas. Det kommer dock att visa sig att Torwald hade en point med att det kanske hade varit bättre med en neutral ordförande.