Annika ser stora utmaningar

Vd pratar vidare om hållbara affärer. Det är dock finansiellt hållbara affärer som hon menar.

Fyra vanliga frågor från kunder och aktieägare är enligt VD:

1.Hur allvarlig kan konjunkturen bli?

Vi vet inte men vi tar upp mycket av vår analys av läget i nyemissionsprospektet. Det kommer att bli kreditförluster men vi har sett om vårt hus och rustat banken för kris. Riktig kris, super kris.

2. Hur ser banken på  Baltikum?

Vi är långsiktiga i Baltikum vi är där för att stanna. 172 miljarder kr i utlåning dvs 11 procent av bankens utlåning. Det ser dystert ut i B. 3-4 procent är osäkra krediter. Vi har en verktygslåda för att lösa problemer.

3. Kreditportföljen i stort hur ser den ut?

Den är stor och utbredd. Hälften i Sverige. Den har stabil kvalitet. Vi är konservativa i vår kreditpolitik men förutsättningarna för alla krediter har försämrats.

4. Hur går det med den egna finansieringen?

Inga problem med den kortfristiga finansieringen svårare på lång, och det är dyrt med långa pengar.