Aktiespararna står på sig

Günther Mårder är som en iller. Biter sig fast i tak-problemen. Lämnar inte ens podiet mellan replikerna. Här har vi nog den framtida ordinarie VD:n för Aktiespararna. Han påminner faktiskt lite om Forsgård.

Förslaget är ännu mer komplext än belöningsprogrammet 2008 med 3 olika delprogram till 3 olika personalkategorier, gratis matchning, restationsbaserad matchning, 2 olika oberoende mätparametrar varav den ena är sammansatt av 2 olika index, återinvestering av kortsiktigt incitament med senare prestationsbaserad matchning.  Informationsgivningen är omfattande men tydlig, dock med vissa luckor kring gratis tilldelning av “prestationsaktier”. Grunden är ett aktiesparprogram med egen investering som skapar en nedsida. Gratis rättigheter “prestationsaktier”,  men aktie erhållande kräver ett lösenpris vilket minskar potentiell vinst.

Programmet kan  inte jämföras med det taklösa Skandiaprogrammet eftersom det i Skandiafallet fanns en direkt koppling mellan kostnaden för bolaget dvs den kontanta utbetalningen till individen och aktiekursens utveckling. Ju högre aktiekurs desto större utbetalning.  I SEB fallet är kostnaden känd redan från början och det finns också en tydlig koppling till att man ska gå bättre än sina konkurrenter. Dessutom är inte Annika Falkengren en Lars-Erik Pettersson. Bara en sån sak!